מחקרים 22.03.2017

יעילותה של ארתרוסקופיה של הברך לצורך partial menistectomy בעקבות קרע של המניסקוס

ממחקר שנערך בדנמרק עולה כי לא נמצא יתרון לארתרוסקופיה של הברך והסרה חלקית של המניסקוס בקרב מטופלים עם קרע טראומטי של המניסקוס בהשוואה למטופלים עם קרע ניווני

ארתרוסקופיה של הברך בעקבות קרע של המניסקוס היא אחת מהפרוצדורות האורתופדיות הנפוצות ביותר. סקירות ספרות נרחבות של מחקרים קליניים הראו כי לתיקון באמצעות ארתרוסקופיה לא היה יתרון בהשוואה לניתוח פלצבו או בהשוואה לפעילות גופנית בקרב אנשים מבוגרים עם קרעים ניווניים של המניסקוס. עם זאת, לא נעשו עד כה מחקרים אקראיים שנועדו לבחון את יעילותה של הפרוצדורה בקרב מטופלים עם קרעים טראומטיים של המניסקוס. חוקרים מדנמרק ביקשו להשוות את תוצאות הפרוצדורה, לפי דיווח של מטופלים, לפני ובעקבות ניתוח ארתרוסקופי לתיקון קרע מניסקיאלי, תוך השוואה בין משתתפים שטופלו בעקבות קרע טראומטי לאלו שסבלו מקרע ניווני.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי נכללו ארבע מחלקות אורתופדיות ציבוריות בדרום דנמרק, מהן גויסו מטופלים בני 18-55 שיועדו לעבור הסרה חלקית של המניסקוס באמצעות ארתרוסקופיה בעקבות קרע טראומטי או ניווני של המניסקוס. מידע הנוגע לממצאים בניתוח תועד על ידי המנתחים, ומטופלים משתי הקבוצות דיווחו על תוצאות בעקבות הפרוצדורה באמצעות שאלון מקוון. התוצאה העיקרית הוגדרה כהבדל הממוצע בין הקבוצות בשינוי שחל בארבעה מתוך חמישה מדדים של דירוג KOOSי(knee injury and osteoarthritis outcome score). מדדים אלו כללו רמת כאב, תסמינים, פעילות גופנית ופעילות פנאי, ואיכות חיים (KOOS4). העדר הבדל בעל משמעות קלינית בין הקבוצות הוגדר כהפרש של פחות מ- 10 נקודות לפי KOOS עם מרווח סמך של 95%.

במחקר נכללו 397 משתתפים (42% נשים), מהם 141 עם קרע טראומטי (גיל חציוני 38.7 שנים), ו- 256 עם קרע ניווני (גיל חציוני 46.6). כ- 52 שבועות לאחר ארתרוסוקפיה והסרה חלקית של המניסקוס, משתתפים עם קרע ניווני הראו שיפור גדול יותר לפי KOOS4 בהשוואה לאלו עם קרע טראומטי, עם הבדל ממוצע של 5.1- בין הקבוצות (1.13- - 8.9- 95% CI). עם זאת, ההבדל בין הקבוצות, על אף שהיה עקבי בכל נקודות הזמן, לא היה בשום שלב בעל משמעות קלינית.

החוקרים מסכמים כי מחקר זה מעמיד בסימן שאלה את ההנחה הרווחת כי מטופלים עם קרעים מניסקיאלים טראומטיים עשויים להרוויח יותר מארתרוסקופיה והסרה חלקית של המניסקוס בהשוואה למטופלים עם קרע ניווני.

מקור:

Thorlund, J. B., Englund, M., Christensen, R., Nissen, N., Pihl, K., Jørgensen, U., ... & Lohmander, L. S. (2017). Patient reported outcomes in patients undergoing arthroscopic partial meniscectomy for traumatic or degenerative meniscal tears: comparative prospective cohort study. bmj356, j356.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרע של המניסקוס,  ארתרוסקופיה של הברך,  הסרה חלקית של המניסקוס
תגובות