מחקרים 26.03.2017

טיפול בהיפותירואידיזם סוב-קליני ובהיפוטירוקסינמיה בהריון

מתוצאות מחקר המתפרסם ב- NEJM עולה כי מתן לבוטירוקסין לנשים הסובלות מהיפותירואידיזם סוב-קליני במהלך הריונן לא מוביל לשיפור במדדים קוגניטיביים או התפתחותיים בקרב ילדיהן

תת פעילות סוב-קלינית של בלוטת התריס במהלך ההיריון עלולה להוביל לתוצאות לא רצויות, בין השאר למנת משכל (IQ) נמוכה מהממוצע ביילוד. לא ברור האם טיפול בלבוטירוקסין בנשים שזוהו כסובלות מהיפותירואידיזם סוב-קליני, או מהיפוטירוקסינמיה במהלך הריונן מוביל לשיפור בתפקוד הקוגניטיבי של ילדיהן.

למחקר שנערך בארצות הברית גויסו נשים בהריון עם עובר בודד לפני שבוע 20 שאובחנו עם היפותירואידיזם סוב-קליני (רמת TSH של 4.00 mU/L או יותר בנוכחות T4 תקין), או עם היפוטירוקסינמיה (TSH תקין בנוכחות T4 נמוך). שני מחקרים נפרדים נערכו לשתי קבוצות הנשים, כאשר בכל אחת מהקבוצות, המשתתפות חולקו אקראית לקבל טיפול בלבוטירוקסין או בפלצבו. נעשתה הערכה חודשית של תפקוד בלוטת התריס, עם ניטור המינון התרופתי בהתאם לתוצאות (עם שינויי מינון "מזויפים" בקבוצת הפלצבו). מזמן לידתם, עברו הילדים לנשים שלקחו חלק במחקר הערכה התפתחותית והתנהגותית שנתית עד הגיעם לגיל 5 שנים. התוצאה העיקרית הוגדרה כמנת המשכל של הילדים בגיל 5 שנים.

בקבוצת המחקר הראשונה נכללו כ- 677 נשים עם היפותירואידיזם ובקבוצת המחקר השנייה היו כ- 526 נשים עם היפותירוקסינמיה. בקבוצת ההיפותירואידיזם הסוב-קליני, ציון מנת המשכל הממוצע של הילדים היה 97 (95% CIי94-99) בקבוצת הלבוטירוקסין בהשוואה ל- 94 (95% CIי92-96) בקבוצת הפלצבו (P=0.71). בקבוצת ההיפוטירוקסינמיה, ציון ה- IQ הממוצע היה 94 (95% CIי91-95) בקבוצת הלבוטירוקסין, לעומת 91 (95% CIי89-93) בקבוצת הפלצבו (P=0.30).לא נראו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בכל הנוגע לתוצאות נוירוקוגניטיביות אחרות או סיבוכי היריון. שיעורן של תופעות לוואי היה נמוך בכל הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי טיפול בהיפותירואידיזם סוב-קליני או בהיפוטירוקסינמיה החל משבועות 8-20 להריון לא הוביל לשיפור במדדים קוגניטיביים של הילדים עד גיל 5 שנים, בהשוואה להימנעות מטיפול.

מקור:

Brian M. Casey, M.D., Elizabeth A. Thom, Ph.D., Alan M. Peaceman, M.D., Michael W. Varner, M.D., Yoram Sorokin, M.D., Deborah G. Hirtz, M.D., Uma M. Reddy, M.D., M.P.H., Ronald J. Wapner, M.D., John M. Thorp, Jr., M.D., George Saade, M.D., Alan T.N. Tita, M.D., Ph.D., Dwight J. Rouse, M.D., Baha Sibai, M.D., Jay D. Iams, M.D., Brian M. Mercer, M.D., Jorge Tolosa, M.D., Steve N. Caritis, M.D., and J. Peter VanDorsten, M.D, 2017. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med, 376 (815-825). DOI: 10.1056/NEJMoa1606205

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפוטירוקסינמיה,  לבוטירוקסין,  היפותירואידיזם
תגובות