מחקרים 02.04.2017

עקומת הנזק המצטבר במטופלים עם זאבת אדמנתית מערכתית בילדות

בקרב מטופלים עם SLE בילדות, השתייכות אתנית, התייצגות ראשונה בגיל צעיר יותר, ומעורבות של מערכות איברים מרכזיות היו קשורות לנזק משמעותי יותר בבגרות, ואילו טיפול בתרופות ממשפחת האנטי-מלריה היה בעל השפעה מגינה

במחקר שנערך בקנדה ביקשו החוקרים להעריך את עקומת הנזק המצטבר בקרב מטופלים עם זאבת אדמנתית מערכתית של הילדות (childhood-onset SLE; cSLE), ולזהות גורמים מנבאים לסיבוכים עתידיים בראשיתה של המחלה ובמהלכה.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי, נאספו נתונים של מטופלים בגילאי הילדות ממאגר מידע של מרכז המחקר של cSLE, בעוד שנתונים הנוגעים למטופלים בבגרותם נאספו ממאגרי מידע של מרכזי מחקר או מרשומות רפואיות של המטופלים.

בסך הכל נכללו במחקר כ- 473 מטופלים, מתוכם שניים נפטרו ו- 67 מטופלים נוספים (14%) לא היו במעקב. משך המעקב החציוני היה 5.63 שנים, עם מעקב מקסימלי של 26 שנים. 65% מהמטופלים היו בני למעלה מ- 18 בעת פגישת המעקב האחרונה. קטרקט (14%), נמק אווסקולרי (10%), ואוסטאופורוזיס (5%) היו הסיבוכים השכיחים ביותר לאורך השנים. שני מטופלים עברו אוטם לבבי במהלך תקופת המעקב. גורמים מנבאים לנזק מצטבר רב יותר היו השתייכות אתנית אפרו-קריבית, התייצגות ראשונה בגיל צעיר יותר, ומעורבות מסכנת חיים של מערכות איברים מרכזיות (לופוס נפריטיס III-V, אירוע מוחי, וסקוליטיס משמעותית, דימום ריאתי או מיוקרדיטיס). במהלך תקופת המעקב, מצב בלבולי חריף, כאבי ראש על רקע המחלה או אירועי חום נמצאו קשורים לעלייה בעקומת הנזק המצטבר. בנוסף, מינון פרדניזון גבוה יותר וחשיפה לציקלופוספאמיד, גם הם נמצאו כמנבאים נזק מצטבר רב יותר, ולעומתם, חשיפה לתרופות מקבוצת האנטי-מלריה נמצאה כמגינה מפני עלייה בעקומת הנזק.

החוקרים מסכמים כי מטופלים עם SLE בילדות סובלים מנזק מצטבר משנית למחלה עד לגיל הבגרות. ישנם גורמים בסיסיים שונים שעשויים לנבא נזק מצטבר רב יותר, או כאלו המובילים לעלייה בעקומת הפגיעה במהלך המחלה. כמו כן, מאפיינים קליניים של המחלה וטיפולים תרופתיים שונים מנבאים אף הם את רמת הפגיעה העתידית.

מקור:

Lim, L. S., Pullenayegum, E., Lim, L., Gladman, D., Feldman, B., & Silverman, E. (2017). From Childhood to Adulthood: The Trajectory of Damage in Patients with Childhood‐Onset Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Care & Research.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  זאבת אדמנתית מערכתית,  SLE,  cSLE,  עקומת נזק מצטבר
תגובות