בשנים האחרונות נראית מגמת עלייה בהיארעות של המטומה סוב דורלית. חוקרים מדנמרק ביקשו להעריך עד כמה מגמה זו עשויה להיות קשורה לשימוש ההולך וגובר בתרופות נוגדות קרישה.

במחקר מקרה-ביקורת לקחו חלק 10,010 משתתפים בגילאים 20-89 שהשתחררו מבית החולים עם אבחנה של המטומה סוב דורלית לראשונה בחייהם, בין השנים 2000-2015. המשתתפים הותאמו מבחינת גיל ומין ולפי שנת האבחנה ל- 400,380 גברים ונשים מהאוכלוסייה הכללית שהיוו את קבוצת הביקורת. שיעור ההיארעות של המטומה סוב דורלית, ושל השימוש בנוגדי קרישה חושב לפי נתונים ממאגרי מידע אזוריים ולאומיים בדנמרק. נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לוגיסטית לצורך חישוב יחס הסיכויים (odds ratio; OR) שהותאם למחלות רקע, רמת השכלה ורמת ההכנסה של המשתתפים. שימוש בנוגדי קרישה הוגדר כנטילת אספירין, קלופידוגרל, וורפרין (VKA), נוגדי קרישה פומיים ישירים, או טיפול משולב בנוגדי קרישה.

מבין 10,010 מטופלים עם אבחנה של המטומה סוב-דורלית (גיל חציוני 69.2 שנים, 34.6% נשים), 47.3% היו תחת טיפול בנוגדי קרישה. שימוש באספירין במינון נמוך (OR 1.24; 95% CI 1.15-1.33), קלופידוגרל (OR 1.87; 95% CI 1.57-2.24), נוגד קרישה פומי ישיר (OR 1.73; 95% CI 1.31-2.28) ו- VKAי(OR 3.69; 95% CI 3.38-4.03), נמצאו כולם קשורים לסיכון מוגבר להמטומה סוב דורלית. הסיכון היה גבוה ביותר בקרב אלו שטופלו בטיפול משולב על ידי VKA ותרופה נוגדת טסיות, והגיע עד OR של 7.93 בקרב מטופלים שטופלו ב- VKA וקלופידוגרל. שכיחות נטילת תרופות נוגדות קרישה גדלה מ- 31.0 ל- 1,000 באוכלוסייה הכללית בשנת 2000 ל- 76.9 ל- 1,000 בשנת 2015. שיעור ההיארעות של המטומה סוב דורלית עלה מ- 10.9 ל- 100,000 שנות אדם בשנת 2000 ל- 19.0 ל- 100,000 שנות אדם בשנת 2015. העלייה המשמעותית ביותר נראתה בקרב האוכלוסייה המבוגרת (מעל גיל 75).

החוקרים מסכמים כי בדנמרק, שימוש בתרופות נוגדות קרישה נמצא קשור לסיכון גבוה יותר להתפתחות המטומה סוב דורלית, כאשר הסיכון הגבוה ביותר נמצא קשור לשימוש משולב ב- VKA ונוגדי טסיות. נראה כי שיעור ההיארעות העולה של המטומה סוב דורלית בין השנים 2000 ל- 2015 עשוי להיות קשור לעלייה בשימוש בתרופות נוגדות קרישה, ובעיקר למתן VKA למטופלים באוכלוסייה המבוגרת.

מקור:

Gaist, D., Rodríguez, L. A. G., Hellfritzsch, M., Poulsen, F. R., Halle, B., Hallas, J., & Pottegård, A. (2017). Association of Antithrombotic Drug Use With Subdural Hematoma Risk. Jama317(8), 836-846.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוגדי קרישה,  אספירין,  קלופידוגרל,  VKA,  נוגדי קרישה פומיים ישירים,  המטומה סוב דורלית