גם השנה נקציב זמן לעבודות מחקר וסרטים מקוריים מהמחלקות בארץ. נשמח לקבל עבודות וסרטים עד תאריך 16/04/17. העבודות המצטיינות שיוצגו ע"י מתמחים יזכו בפרס ע"ש רמי לנגר ז"ל.

כל העבודות המוצגות חייבות להיות לאחר אישור ועדת הלסינקי. מס' האישור חייב להיכלל בתקציר ההגשה.

הנחיות לכתיבת תקציר/הרצאת וידאו:

 1. גודל עמוד 4A.
 2. שפת התקציר אנגלית.
 3. יש להשאיר רווח של 2.2 ס"מ מהשוליים.
 4. גודל האותיות 12 נקודות, פונט בעברית "נרקיסים" ובאנגלית "Times New Roman".
 5. נושא התקציר: מרכוז, אותיות גדולות (Caps) , מיקום השורה הראשונה – ברווח של 2 ס"מ מראש הדף.
 6. שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא, מרכוז, שם מגיש העבודה יודגש בקו.
 7. המוסד וכתובת המוסד: יש להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז, אותיות מוטות (Italics).
 8. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני צידי התקציר.
 9. התקציר מוגבל ל – 250 מילים (יכול לכלול עד טבלה אחת ו/או גרף אחד).
 10. מועד אחרון להגשת התקצירים 16/04/17.
 11. את התקצירים יש לשלוח לדר' עדי ווינטראוב adiyehud@bgu.ac.il.
 12. הודעות בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה עד סוף חודש אפריל 2017.

הנחיות להכנה ולמשלוח הרצאות וידאו:

 1. משך כל הצגת וידאו כולל 2 דקות לדיון ושאלות יהיה עד 8 דקות
 2. את סרטי הוידאו הערוכים יש לשלוח כקובץ מצורף בדוא"ל עם Jumbomail לדר' עדי ווינטראוב adiyehud@bgu.ac.il.
 3. המועד האחרון להגשת הצגות הוידאו 16/04/17.

 ברצוננו להדגיש שבמידה ויתקבלו הרצאות או סרטים בכמות שתעלה על המתוכנן להצגה בכינוס נקים ועדה לדירוג ובחירת העבודות הטובות ביותר להצגה בכינוס זה.

חברי הועדה המדעית:

 • דר' ווינטראוב עדי
 • דר' פיינר בני
 • פרופ' קריסי חיים
נושאים קשורים:  כנסים