מחקרים קודמים הצביעו על כך שמתן טסטוסטרון לגברים מבוגרים עשוי להוביל לשיפור בתפקוד הקוגניטיבי. חוקרים מארצות הברית ביקשו לבדוק האם טיפול בטסטוסטרון מוביל לשיפור בזיכרון מילולי ותפקודים קוגניטיביים נוספים בגברים מבוגרים עם רמות נמוכות של טסטוסטרון וירידה בזיכרון הקשורה לגיל (age-associated memory impairment; AAMI).

ה- Testosterone Trialsי(TTrials) היו 7 מחקרים שנערכו במטרה לקבוע את יעילותו של הטיפול בטסטוסטרון בגברים מבוגרים עם רמות נמוכות של טסטוסטרון. ב- TTrials לקחו חלק 788 גברים בגילאי 65 ומעלה, מ- 12 מרכזים רפואיים אקדמיים ברחבי ארצות הברית, עם רמות טסטוסטרון בסרום של פחות מ- 275 ng/dL, וירידה בתפקוד המיני, בתפקוד הגופני או בחיוניות הכללית. המשתתפים חולקו לקבלת טיפול בג'ל טסטוסטרון (n=394) או בג'ל פלצבו (n=394) למשך שנה. במסגרת מחקר התפקוד הקוגניטיבי נעשתה הערכה קוגניטיבית לכל המשתתפים במחקרים אלו. בקרב תת קבוצה של גברים עם ירידה בזיכרון הקשורה לגיל התוצאה העיקרית הוגדרה כשינוי בציון הממוצע במבחן היזכרות מאוחרת (delayed paragraph recall; טווח הציונים 0-50). תוצאות משניות הוגדרו כשינויים בזיכרון החזותי, בתפקוד הביצועי ובתפיסה המרחבית בקרב גברים אלו. מבחני ההערכה נעשו בתחילת המחקר, וכעבור 6 ו- 12 חודשים.

תת-קבוצה של 493 גברים עמדו בתנאים של ירידה בזיכרון הקשורה לגיל (גיל ממוצע 72.3, רמת טסטוסטרון ממוצעת 234 ng/dL), מתוכם 247 קיבלו טיפול בטסטוסטרון ו- 246 טופלו בפלצבו. הן בקבוצת הטיפול והן בקבוצת הביקורת לא נמצא הבדל משמעותי בדירוג הממוצע במבחן delayed paragraph recall כעבור 6 ו- 12 חודשים מהתחלת הטיפול, בהשוואה למצב הבסיסי (הבדל ממוצע בין הקבוצות -0.07, 95% CI -0.92-0.79, P=0.88). טיפול בטסטוסטרון לא נמצא קשור גם לשינוי משמעותי בזיכרון חזותי, תפקוד ביצועי או תפיסה מרחבית.

החוקרים מסכמים כי בקרב גברים עם רמות נמוכות של טסטוסטרון וירידה בזיכרון הקשורה לגיל, טיפול בטסטוסטרון למשך שנה אחת לא נמצא קשור לשיפור בזיכרון או בתפקודים קוגניטיביים שונים בהשוואה לפלצבו.

מקור:

Resnick, S. M., Matsumoto, A. M., Stephens-Shields, A. J., Ellenberg, S. S., Gill, T. M., Shumaker, S. A., ... & Cella, D. (2017). Testosterone Treatment and Cognitive Function in Older Men With Low Testosterone and Age-Associated Memory Impairment. JAMA317(7), 717-727.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמות נמוכות של טסטוסטרון,  ג'ל טסטוסטרון,  ירידה בזיכרון הקשורה לגיל,  תפקודים קוגניטיביים