שיעורם של ניתוחים חוזרים בעקבות תיקון שבר בצוואר הירך הינו גבוה. במחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב- The Lancet ביקשו החוקרים לבדוק את יעילותם של sliding hip screws בהשוואה ל- cancellous screws והשפעתם על הסיכון לניתוח חוזר.

למחקר מבוקר בינלאומי רב מרכזי, גויסו מטופלים בני 50 ומעלה עם שבר בצוואר הירך שהצריך תיקון, מ- 81 מרכזים רפואיים ב- 8 מדינות. משתתפים חולקו באופן אקראי לעבור תיקון באמצעות בורג רחב יחיד עם פלטה צדית (sliding hip screw), או באמצעות הטיפול הסטנדרטי עם מספר ברגים מסוג cancellous. התוצאה העיקרית הוגדרה כניתוח ירך חוזר שנועד לשפר תהליכי ריפוי, להקל על כאבים, לטפל בזיהום או לשפר תפקוד, בתוך 24 חודשים מהניתוח הראשון.

בין השנים 2008-2014 גויסו כ- 1,108 משתתפים למחקר, מתוכם כ- 557 לזרוע ה- sliding hip screw, ו- 551 לזרוע ה- cancellous screws. לא נמצא הבדל משמעותי בשיעורם של ניתוחים חוזרים בתוך 24 חודשים לפי האינדיקציות שנקבעו למחקר, ואלו עמדו על 20% בקבוצת ה- sliding screws בהשוואה ל- 22% בקבוצת ה- cancellous screwsי(HR 0.83, 95% CI 0.63-1.09). בניתוח נתונים לפי תתי קבוצות, נמצא יתרון לשימוש ב- sliding screws בקרב מטופלים עם שבר עם תזוזה, שברים בבסיס צוואר הירך, ובקרב מעשנים. רק סטטוס של עישון עכשווי (ולא עישון בעבר) נותר משמעותי סטטיסטית בניתוח לפי משתנה בודד. Avascular necrosis היה שכיח יותר בקבוצת ה- sliding hip screws בהשוואה ל- cancellous screwsי(9% לעומת 5%; HR 1.91, 95% CI 1.06-3.44; p=0.0319), עם זאת, לא נמצא הבדל משמעותי בשיעורן הכולל של תופעות הלוואי בין הקבוצות, וביניהן תסחיף ריאתי, וספסיס.

החוקרים מסמכים כי מתוצאות המחקר עולה כי בכל הנוגע לצורך בניתוחים חוזרים, לא נראה יתרון לשימוש ב- sliding hip screws, פרט לאוכלוסיות מטופלים מסוימות, כדוגמת מעשנים או אלו עם שבר עם תזוזה, בעבורם נמצא יתרון בשימוש ב- sliding screws בהשוואה ל- cancellous screws.

מקור:

Nauth, Aaron et al. Fracture fixation in the operative management of hip fractures (FAITH): an international, multicentre, randomised controlled trial (2017). The Lancet (online first). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30066-1

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבר בצוואר הירך,  sliding hip screws,  cancellous screws,  ניתוח חוזר