שמירת נתיב האוויר פתוח היא הכרחית במהלך החייאה. חוקרים מיפן ביקשו להעריך את השינויים שחלו בניהול דרכי האוויר בחירום במהלך השנים האחרונות, ואת הקשר בין שינויים אלו לתוצאות שונות בחדרי המיון ביפן.

לצורך ניתוח הנתונים נעשה שימוש במידע שנאסף באופן פרוספקטיבי במספר רב של מרכזים רפואיים ביפן בין השנים 2010-2016.

מידע נאסף בנוגע ל- 10,927 צנרורי קנה שבוצעו בחדרי המיון, מתוכם 10,875 נכללו לצורך ניתוח הנתונים. שיעורו של תהליך צנרור קנה מהיר (rapid sequence intubation; RSI) כשיטת אינטובציה ראשונית עלה באופן משמעותי מ- 28% ב- 2010 ל- 53% ב- 2016 (P=0.03). כמו כן, שיעורו של השימוש בוידאו לרינגוסקופ (video laryngoscope; VL) לצורך אינטובציה ראשונה עלה משמעותית מ- 2% בשנת 2010 ועד ל- 40% בשנת 2016 (P<0.001), עם ירידה משמעותית בשיעורן של לרינגוסקופיות ישירות מ- 97% ל- 58%, בהתאמה (P<0.001). במקביל לשינויים אלו, שיעורן הכולל של אינטובציות ראשונות מוצלחות עלה מ- 68% ב- 2010 ל- 74% ב- 2016. שיעורן של תופעות לוואי בעקבות אינטובציה לא השתנה משמעותית במהלך השנים ועומד על 14%.

החוקרים מסכמים כי במחקר נרחב זה נמצא כי חלו שינויים משמעותיים בטכניקת צנרור הקנה ביפן בשנים האחרונות, עם עלייה בשימוש ב- RSI ו- VL, ובמקביל לכך עלייה משמעותית בשיעורי ההצלחה בניסיון הראשון לאינטובציה. יש מקום להניח כי ישנו קשר בין הממצאים העולים מניתוח הנתונים, אך עם זאת יש לסייג ולומר כי מחקר תצפיתי מגביל את החוקרים ביכולתם להסיק מסקנות ולהגדיר קשרים של סיבה ותוצאה.

מקור:

Goto Y et al. Techniques and outcomes of emergency airway management in Japan: An analysis of two multicentre prospective observational studies, 2010-2016. Resuscitation 2017 May; 114:14.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניהול דרכי האוויר בחירום,  צנרור קנה,  וידאו לרינגוסקופיה,  תהליך צנרור קנה מהיר