מחקרים 19.04.2017

מתן פרוביוטיקה לצורך מניעת זיהום בקלוסטרידיום דיפיצילה בחולים מאושפזים

ממטא-אנליזה עולה כי מתן פרוביוטיקה בסמוך למועד התחלת טיפול אנטיביוטי הוביל להפחתת הסיכון ל- CDI בלמעלה מ- 50% בקרב חולים מאושפזים

מסקירות ספרות שנעשו בעבר עלה כי פרוביוטיקה עשויה להיות יעילה במניעת זיהום עם קלוסטרידיום דיפיצילה (CDI), אך אין עדיין המלצה למתן פרוביוטיקה כטיפול מניעתי. חוקרים מארצות הברית ביקשו לערוך סקירה שיטתית עדכנית על מנת לקבוע האם יש מקום לעדכון ההנחיות הקליניות בנושא.

החוקרים ביצעו סקירת ספרות בחיפוש אחר מחקרים מבוקרים אקראיים שנועדו להעריך טיפול בפרוביוטיקה בקרב חולים מאושפזים המקבלים טיפול אנטיביוטי והיארעות של CDI.

19 מחקרים שנערכו בין השנים 1989-2016 נכללו לצורך מטא-אנליזה, בהם לקחו חלק כ- 6,261 משתתפים. היארעות CDI בקבוצת הפרוביוטיקה היתה 1.6% (54/3277), בהשוואה ל- 3.9% בקבוצת הביקורת (115/2984). הסיכון היחסי המחושב ל- CDI בקרב מטופלים שקיבלו פרוביוטיקה היה 0.42 (95% CI 0.30-0.57). עוד עלה מניתוח הנתונים כי מתן פרוביוטיקה היה יעיל יותר באופן משמעותי, אם ניתן זמן קצר ככל האפשר בעקבות מנת האנטיביוטיקה הראשונה, כאשר מתן פרוביוטיקה בתוך כיומיים הוביל להפחתה משמעותית יותר בסיכון בהשוואה למתן מאוחר יותר (סיכון יחסי של 0.32 לעומת 0.70, בהתאמה). לא הודגם סיכון מוגבר לתופעות לוואי בקרב חולים שטופלו בפרוביוטיקה.

לסיכום, מתוצאות מטא אנליזה עולה כי מתן פרוביוטיקה בסמוך למועד התחלת טיפול אנטיביוטי בחולים מאושפזים הוביל להפחתת הסיכון ל- CDI בלמעלה מ- 50%. החוקרים מסכמים כי יש מקום לעדכון הנחיות קליניות רלוונטיות לאור ממצאי המחקר, וכמו כן, לביצוע מחקרים עתידיים בנוגע לסוג פרוביוטיקה, מינונה ואופן המתן המיטביים.

מקור:

Shen NT et al. Timely use of probiotics in hospitalized adults prevents clostridium difficile infection: A systematic review with meta-regression analysis. Gastroenterology 2017 Feb10; [e-pub].

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  זיהום נוזוקומיאלי,  CDI,  פרוביוטיקה
תגובות