בחילות, הקאות וכאבי בטן כביטוי לגסטרופרזיס (התרוקנות קיבה איטית) הן הסתמנויות שכיחות בחדר המיון. הטיפול במקרים רבים מוגבל, וכולל תרופות אנטיאמטיות, פרוקינטיות ומשככי כאבים, ביניהם גם אופיואידים, שעשויים להחריף ולעכב עוד יותר את ריקון הקיבה. להלופרידול, תרופה אנטי פסיכוטית טיפוסית, תכונות אנלגטיות ואנטיאמטיות. חוקרים מקליפורניה ביקשו להעריך את יעילותו של הלופרידול כטיפול בתסמיני גסטרופרזיס בקרב חולי סוכרת בחדר המיון.

במחקר רטרוספקטיבי נאספו נתונים מרשומות רפואיות של מרכז רפואי גדול בקליפורניה הנוגעים ל- 52 מטופלים שהתקבלו לחדר המיון עם תסמיני גסטרופרזיס משנית לסוכרת וטופלו בהלופרידול. לצורך השוואה, הורכבה קבוצת הביקורת מאותם החולים כאשר התקבלו לחדר המיון בביקור אחר קודם לכן עם תסמינים דומים ולא טופלו בהלופרידול. המדדים שנבדקו לצורך השוואה היו משך השהות בחדר המיון, צורך בטיפול נוסף בתכשירים אנטיאמטיים או פרוקינטיים, משך השהות בבית החולים, ומינונם של משככי כאבים (שקולים למורפין; ME).

כאשר החולים טופלו בהלופרידול נראתה ירידה משמעותית במינון משככי הכאבים שנדרשו (לפי ME 6.75 לעומת 10.75; P=0.001), ובשיעורם של אשפוזים על רקע גסטרופרזיס (5/52 לעומת 14/52; P=0.02). לא נמצא הבדל משמעותי סטטיסטית במשך השהייה בחדר המיון או בבית החולים, או בצורך במתן נוסף של תכשירים אנטיאמטיים. לא תועדו סיבוכים נלווים לטיפול בהלופרידול.

החוקרים מסכמים כי שיעורם של אשפוזים ומינון משככי הכאבים הנדרשים היו נמוכים משמעותית בקרב חולי סוכרת סוג 2 עם גסטרופרזיס כאשר טופלו בחדר המיון בהלופרידול. הלופרידול, אם כך, עשוי לייצג חלופה ראויה, יעילה ובטוחה לטיפול המקובל במשככי כאבים ותכשירים אנטיאמטיים בחולים המתייצגים בחדר המיון עם בחילות, הקאות וכאבי בטן משנית לגסטרופרזיס.

מקור:

Ramirez R et al. Haloperidol undermining gastroparesis symptoms (HUGS) in the emergency department. Am J Emerg Med 2017 Mar 12; [e-pub].

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  גסטרופרזיס,  הלופרידול