ירידה ברמות הפעילות הגופנית נראית עם השנים בכל רחבי העולם, בין השאר בשל המעבר מיוממות (commuting) פעילה, כגון הליכה או רכיבה על אופניים, לתחבורה באמצעות כלי רכב. חוקרים בריטים ביקשו להעריך את הקשר בין יוממות פעילה ושיעורן של מחלות לב וכלי דם, סרטן ותמותה מכל סיבה שהיא.

במחקר תצפיתי פרוספקטיבי נכללו 263,450 משתתפים מרחבי בריטניה. משתנה החשיפה הוגדר כאופן היוממות הנהוג על ידי המשתתפים (הליכה, רכיבה על האופניים או שילוב של השניים לעומת נסיעה ברכב או בתחבורה ציבורית) ביום שגרתי. התוצאות העיקריות שהוגדרו היו היארעותן של מחלות לב וכלי דם, היעראות סרטן ותמותה על רקע מחלות אלו או מכל סיבה שהיא.

מניתוח הנתונים עולה כי יוממות פעילה באמצעות רכיבה על אופניים או שילוב של הליכה ורכיבה נמצאו קשורות לסיכון נמוך יותר לתמותה כוללת (בעבור רכיבה: HR 0.59, בעבור שילוב של הליכה ורכיבה: HR 0.76), להיארעות של סרטן (רכיבה: HR 0.55, שילוב:  0.64), ולתמותה על רקע מחלת הסרטן (HR של 0.60 ו- 0.68, בהתאמה). רכיבה על אופניים והליכה נמצאו שתיהן קשורות לסיכון נמוך יותר להיארעות מחלות לב וכלי דם (HR של 0.54 ו- 0.73, בהתאמה), ולתמותה על רקע מחלות לב וכלי דם (0.48 ו- 0.64, בהתאמה). לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין הליכה ותמותה כוללת, או תמותה על רקע מחלת הסרטן.

החוקרים מסכמים כי יוממות פעילה באמצעות הליכה נמצאה קשורה לסיכון נמוך יותר לפתח מחלות לב וכלי דם, ואילו תחבורה באמצעות רכיבה על אופניים נמצאה קשורה בנוסף לסיכון נמוך יותר למחלות לב וכלי דם, סרטן ותמותה מכל סיבה שהיא. תוצאות אלו, מציינים המחברים, נמצאו בלתי תלויות למין, גיל, מצב סוציאלי, רקע אתני, סטטוס עישון, פעילות גופנית בשעות הפנאי או העבודה, התנהגות יושבנית, דפוסי תזונה, ערכי BMI ומחלות רקע. יש, אם כך, חשיבות לעידוד מטופלים ליוממות פעילה כחלק מהתרומה לאורח חיים בריא. עם זאת, יש לסייג ולומר כי כבכל מחקר תצפיתי, גם למחקר זה מגבלות וביניהן חוסר היכולת לקבוע כי הקשר העולה מניתוח הנתונים מצביע בהכרח על סיבתיות.

מקור:

Celis-Morales, Carlos, et al. Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer and mortality: Prospective cohort study. BMJ (2017).‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  יוממות פעילה,  רכיבה על אופניים,  הליכה,  אורח חיים בריא