מחקר שפורסם באחרונה בכתב העת JAMA Oncology בחן את נוכחות השינויים הגנומיים העשויים לשמש יעד טיפולי ב-200 רקמות-גידול שנלקחו מחולים בהם אתר המחלה הראשוני לא היה ידוע. למחקר נבחרה בדיקת FoundationOne, הכוללת ריצוף מהדור החדש ל 263 גנים
(Broad, hybrid capture-based next generation sequencing, NGSS).

בסך הכל, נכללו 125 אדנוקרצינומות ו-75 קרצינומות כאשר מיקום הגידול הראשוני לא היה ידוע. באופן מפתיע, אותר ב-192 גידולים שינוי גנומי אחד לפחות. מדובר בממוצע של 4.2 שינויים גנומיים לגידול (SD 2.8). השינויים הגנומים השכיחים ביותר היו בגנים:

(110/55%)TP53, (40/20%)KRAS, (37/19%)CDKN2A, (23/12%)MYC, (21/11%)ARID1A, (19/10%)MCL1, (17/9%)PIK3CA, (16/8%)ERBB2, (14/7%)PTEN, (12/6%)EGFR, (13/7%)SMAD4, (13/7%)STKII, (12/6%)SMARCA4, (12/6%)RB1, (12/6%)RICTOR, (12/6%)MLL2, (11/6%)BRAF, (11/6%)BRAC2.

ב-85% מהגידולים (169 גידולים מתוך 200) אותרו שינויים גנומיים שהם יעד לטיפול בתרופה קיימת בשוק או במסגרת מחקר קליני. מוטציות או אמפליפיקציות בגן ERBB היו שכיחות יותר בין האדנוקצינומות (13/10%) מאשר בין הקרצינומות (3/4%). מוטציות ב-EGFRע(10/8%) וב=BRAFי(6/8%) הופיעו בתדירות גבוהה יותר באדנוקרצינומות לעומת בקרצינומות.

עובדה מעניינת היתה, כי נמצא הבדל משמעותי בין שינויים גנומיים בעלי משמעות קלינית בגנים במסלול של הרצפטור לטירוזין קינאז/ RAS

(TKI/RAS signaling pathway): ALK, ARAF, BRAF, EGFR, FGFR1, FGF2, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NF1, NF2, NRAS, RAF1, RET, ROS1

בין אדנוקרצינומות (90/70%) לקרצינומות (29/39%).

מחקר זה מלמד, שב-85% מהסרטנים שמיקום הגידול הראשוני אינו ידוע, גם מבלי לדעת מה מקור הגידול, ניתן לאתר יעד לטיפול מותאם אישית בתרופה זמינה בשוק או בניסוי קליני.

בדיקת ריצוף מקיפה מהסוג החדש עשויה לשנות את פרדיגמת הטיפול המוצעת לחולים עם סרטן שמיקום הגידול הראשוני אינו ידוע.

תובנות:
במחקר הנ"ל נמצאו ממצאים גנטיים שעשויים להשפיע על הטיפול במחלהה ב-85% מהמקרים. זהו שיעור יוצא מן הכלל, שמבטיח לחולים רבים אופציה לטיפול מותאם אישית. בקליניקה, הטיפול בחולים עם מחלות נדירות מהווה אתגר קשה לפיצוח בשל מחקר מועט, וכפועל יוצא מחסור בתרופות להתוויות הנדירות יותר.

בהיעדר פרדיגמה טיפולית מבוססת בסרטן ממקור לא ידוע, חולים רבים מבקשים לברר מה התועלת הטיפולית שתצמח מביצוע בדיקת ריצוף מקיפה לגידול. העבודה מלמדת שעבור קבוצת חולים זו, הבדיקה הגנומית לא רק שאינה מיותרת אלא שברב המכריע של המקרים היא מובילה לתרופה יעילה מותאמת אישית.

בד בבד עם הצלחת בדיקת FoundationOne לאתר תרופות מותאמות אישית, חסר במאמר הצעד הבא המדווח על שיעור התועלת מהתרופות והשפעתן על הישרדות החולים.

המאמר מצביע על כך שבדיקת FoundationOne מתווספת לארגז הכלים של האונקולוג כדי לסייע לו לתפור טיפול מותאם אישית לחולים שעד היום טופלו בטיפול כימותרפי אמפירי.

למידע נוסף על בדיקות גנומיות למחלת הסרטן, לחץ/י כאן

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן,  בדיקה גנטית,  הנחיות לטיפול