מחקרים 07.05.2017

עישון בעת אבחנה של סרטן המעי הגס כמדד פרוגנוסטי

במחקר שכלל 18,166 חולי סרטן המעי הגס, עישון בעת האבחנה נמצא קשור לשיעורי תמותה גבוהים יותר בתוך 5 שנים, אך ממצא זה היה משמעותי רק בקרב חולים שטופלו בניתוח בלבד

63% מהלא-מעשנים בישראל חשופים לעישון פסיבי (אילוסטרציה)
עישון (צילום: אילוסטרציה)

ישנן עדויות רבות לכך שלעישון השפעה שלילית על הפרוגנוזה של חולי סרטן. מחקרים קודמים שנעשו בנוגע לעישון והישרדות בקרב חולי סרטן המעי הגס היו מוגבלים מבחינת גודל המדגם, והתוצאות שעלו מהם לא היו עקביות. חוקרים מאנגליה ומאירלנד ביקשו לבדוק בקרב מדגם אוכלוסייה רחב, האם עישון בזמן אבחנה של סרטן המעי הגס מהווה מדד פרוגנוסטי בלתי תלוי להישרדות.

נתונים נאספו ממאגר מידע לאומי באירלנד בנוגע לכלל החולים שאובחנו עם אדנוקרצינומה של המעי הגס בין השנים 1994-2012, ואלו סווגו לפי סטטוס עישון בעת האבחנה. נעשתה השוואה של שיעורי מקרי התמותה על רקע מחלת הסרטן במהלך 5 שנים בין הקבוצות, שחולקו לפי עישון בעת האבחנה, היסטוריה של עישון בעבר, ואלו שלא עישנו מעולם. בניתוח הנתונים התייחסו החוקרים גם לסוג הטיפול שניתן לחולים, ולהשפעתו של הטיפול על התוצאה.

במחקר נכללו 18,166 חולים שאובחנו עם סרטן המעי הגס בתקופה שהוגדרה, 20% מהם עישנו בעת האבחנה, 23% עישנו בעברם, ו- 57% מעולם לא עישנו. בהשוואה לחולים שמעולם לא עישנו, שיעור התמותה על רקע מחלת הסרטן היה גבוה משמעותית בקרב מעשנים, עם יחס סיכונים מחושב של 1.14 (95% CIי1.07-1.12). מבין חולים שטופלו בניתוח בלבד, שיעורי התמותה היו גבוהים משמעותית בקרב מעשנים בהשוואה לאלו שלא עישנו מעולם (HR 1.21; 95% CI 1.09-1.34), בעוד שבקבוצות הטיפול האחרות (טיפול משולב, טיפול כימותרפי בלבד, העדר טיפול) לא נראו הבדלים משמעותיים בשיעורי התמותה.

החוקרים מסכמים כי עישון בעת האבחנה של סרטן המעי הגס מהווה מדד פרוגנוסטי בלתי תלוי להישרדות במהלך 5 שנים, ומעלה את הסיכון לתמותה ממחלת הסרטן, אך משמעותי רק בקרב חולים שטופלו בניתוח בלבד. יש לסייג ולומר שהנתונים במחקר מתייחסים אך ורק לסטטוס עישון בזמן האבחנה או לפניה, בהסתמך על רשומות רפואיות שייתכן ולא היו עדכניות, וללא התייחסות לגורמים נוספים הקשורים לאורח חיים המהווים ערפלנים אפשריים.

מקור:

Sharp, L., McDevitt, J., Brown, C., & Comber, H. (2017). Smoking at diagnosis significantly decreases 5‐year cancer‐specific survival in a population‐based cohort of 18,166 colon cancer patients. Alimentary Pharmacology & Therapeutics45(6), 788-800.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  מדד פרוגנוסטי,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות