האיגוד האונקולוגי מבקש לברך את ד"ר יקיר רוטנברג על בחירתו ליושב ראש החוג לטיפול תומך.

נושאים קשורים:  הודעות