מחקרים 08.05.2017

יעילות והמשכיות שימוש גבוהות יותר עם התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל לעומת התקן עשוי נחושת

מחקר עוקבה שכלל כאלף נשים שהשתמשו בהתקן תוך-רחמי מצא כי שיעורי הפסקת השימוש בהתקן עשוי נחושת היה גבוה יותר בארבע השנים הראשונות לשימוש בהשוואה להתקן המשחרר לבונורגסטרל (מירנה, ג'יידס), ובנוסף, התקן זה נטה להיפלט באופן ספונטני מהרחם ולהביא לשיעור גבוה יותר של הריונות לא מתוכננים

מחקרים מדעיים סיפקו ממצאים סותרים לגבי האם משך השימוש בהתקן תוך רחמי העשוי נחושת (ללא הורמונים) (copper intrauterine device – Cu-IUD) ארוך יותר מזה של התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל (levonorgestrel-releasing intrauterine system – LNG-IUS) והאם נשים שממשיכות להשתמש בהתקן תוך רחמי שונות מנשים שמפסיקות את השימוש בהתקן.

מחקר זה העריך את שיעור הפסקת הטיפול ואת התפקוד של LNG-IUS בהשוואה ל- Cu-IUD על פני חמש שנים.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בהשתתפות 1,164 נשים שעברו התקנת התקן תוך-רחמי במרכז רפואי אקדמי עירוני. הניתוח התמקד בהשוואת שיעורי הוצאת ההתקן בין נשים שהשתמשו ב- LNG-IUS לבין נשים שהשתמשו ב- Cu-IUD, גורמים הקשורים להוצאת ההתקן ותפקוד ההתקן. כמו כן, ההבדלים בהוצאת ההתקן בנקודות זמן מסוימות, שיעורי הריון ושיעורי פליטה ספונטנית של ההתקן הוערכו במבחני חי בריבוע ויחסי הסיכון (hazard ratios - HRs) חושבו במודל רב-משתנים על שם קוקס.

 מבין 1,164 נשים להן הותקן התקן תוך-רחמי, 956 השלימו מעקב מלא.

שנתיים לאחר התקנת ההתקן, 64.9% ו- 57.7% מהנשים שקיבלו LNG-IUS ו- Cu-IUD המשיכו להשתמש בהתקן, בהתאמה (p=0.11). לאחר ארבע שנים, שיעור הנשים שהמשיכו את השימוש ב- LNG-IUS ו- C-IUD עמד על 45.1% ו- 32.6% (p<0.01) ולאחר חמש שנים, 28.1% ו- 23.8% (p=0.33), בהתאמה. מוצא אפרו-אמריקני, לידה ראשונה (primiparity) וגיל מתקדם נקשרו באופן ישיר להפסקת השימוש בהתקן, אך לא נמצא קשר בין רמת ההשכלה לשימוש בהתקן. HR להפסקת השימוש ב- LNG-IUS לעומת Cu-IUD לאחר יותר מארבע שנים היה 0.71 (95% רווח בר סמך: 0.55-0.93) ולאחר יותר מחמש שנים 0.82 (0.64-1.05), לאחר תיקנון עבור גיל, מוצא, מספר לידות ורמת השכלה. נשים שהשתמשו ב- Cu-IUD נטו יותר לחוות פליטה ספונטנית של ההתקן (10.2% בהשוואה ל- 4.9% עם LNG-IUS, p<0.01) במהלך תקופת המחקר ולהרות באופן לא מתוכנן בשנה הראשונה לשימוש בהתקן (1.6% בהשוואה ל- 0.1%, p<0.01).

 מחקר זה מצא הבדל בשיעורי הפסקת השימוש בהתקן תוך-רחמי עשוי נחושת בהשוואה להתקן הורמונלי לאחר ארבע שנים, אך לא לאחר חמש שנים. התקנים עשויים נחושת נטו יותר להיפלט החוצה ולהיכשל במניעת הריון.

 מקור: 

Phillips SJ, Hofler LG, Modest AM, Harvey LFB, Wu LH, Hacker MR.
Continuation of copper and levonorgestrel intrauterine devices: a retrospective cohort study
Am J Obstet Gynecol. 2017 Mar 16. pii: S0002-9378(17)30416-7. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.005. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מחקרים,  התקן תוך רחמי,  לבונורגסטרל,  מירנה,  ג'יידס,  LNG-IUS,  מניעת הריון,  פליטה ספונטנית,  הריון לא מתוכנן,  התקן תוך רחמי מנחושת
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות