החלפת מסתם אבי העורקים בצנתור (transcatheter aortic-valve replacement; TAVR) מהווה חלופה מקובלת לניתוח בעבור מטופלים עם היצרות חמורה של המסתם וסיכון ניתוחי גבוה, אך אין בנמצא מידע רב לגבי יעילותו ובטיחותו של TAVR בהשוואה לניתוח בקרב מטופלים עם סיכון ניתוחי בינוני. במחקר שמומן על ידי החברה המפתחת, ביקשו החוקרים להעריך את יעילותו של TAVR עם שתל מתרחב (self-expanding prosthesis) באמצעות הוכחת אי-נחיתות בהשוואה לניתוח, ולבחון את בטיחותו.

למחקר גויסו מטופלים מ- 87 מרכזים רפואיים בארצות הברית, קנדה ואירופה. התוצאה העיקרית הוגדרה כשיעורם הכולל של מקרי תמותה מכל סיבה שהיא ושל אירועים מוחיים משמעותיים בתוך 24 חודשים מזמן החלפת המסתם.

כ- 1,660 מטופלים עם היצרות של מסתם אבי העורקים חולקו באופן אקראי לעבור TAVR או ניתוח. הגיל החציוני של המשתתפים היה 79.8, וכולם הוגדרו כבעלי סיכון בינוני לניתוח. בתוך 24 חודשים, שיעורם של מקרי התמותה ואירועי שבץ מוחי היו 12.6% בקבוצת ה- TAVR ו- 14.0% בקבוצת הניתוח, ולא נמצא הבדל משמעותי בשיעורן של כל אחת מתוצאות אלו. ניתוח נמצא קשור לשכיחות גבוהה יותר של פגיעה כלייתית חדה, פרפור פרוזדורים, וצורך בעירויי דם, בעוד TAVR נמצא קשור לשיעור גבוה יותר של דליפה מהמסתם, וצורך בהשתלת קוצב לב בעקבות הפרוצדורה. בעקבות TAVR הושג מפל לחצים נמוך יותר על פני המסתם, ושטח מסתם רחב יותר בהשוואה לניתוח, אך יש לציין כי TAVR נמצא קשור גם לשיעור גבוה יותר של התערבויות חוזרות כעבור 12 ו- 24 חודשים, ושל אשפוזים על רקע מחלה של המסתם האאורטלי כעבור 24 חודשים.

החוקרים מסכמים כי TAVR נמצא כלא נחות בהשוואה לניתוח בקרב מטופלים עם היצרות חמורה של מסתם אבי העורקים וסיכון ניתוחי בינוני, כאשר כל אחת מהפרוצדורות נמצאה קשורה לתופעות לוואי שונות. עם זאת, הם כותבים, יש צורך במעקב ארוך טווח מעבר ל- 24 חודשים על מנת להעריך את אורך חייו של המסתם המושתל ב- TAVR בהשוואה למסתם הביולוגי המושתל בניתוח.

מקור:

Reardon MJ et al. Surgical or transcatheter aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med 2017 Mar 17; [e-pub]

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  היצרות מסתם אבי העורקים,  TAVR,  מסתם ביולוגי,  סיכון ניתוחי