כאב מתפרץ (breakthrough pain) שמקורו בגרורות בצלעות גורם למצוקה רבה ולרוב הינו קשה לטיפול על ידי טיטור משככי כאבים קונבנציונאליים. מחקר פרוספקטיבי זה בחן את יעילות הטיפול בגלי רדיו (radiofrequency - RF) בעצבים בין-צלעיים למניעת כאב מתפרץ.

 25 מטופלים עם כאב מתפרץ בלתי נשלט עקב גרורות בצלעות עברו טיפול ב- FR לעצבים בין-צלעיים. עוצמת הכאב, אירועי כאב מתפרץ, כאבי רקע, מינון אופיואידים, סטטוס תפקודי (בסולם קרנופסקי) ואיכות חיים (לפי שאלון בריאות קצר [Short-Form Health Survey – SF-36]) הוערכו בקו הבסיס ומיד לאחר הטיפול ב- RF.

 לאחר הטיפול נצפתה ירידה של יותר מ- 50% בעוצמה ובתדירות הכאב המתפרץ בקרב יותר ממחצית מהמטופלים, במשך שלושה חודשים, ובנוסף נצפתה ירידה של יותר מ- 50% במינון האופיואידים המשמשים לטיפול בכאב המתפרץ בקרב יותר ממחצית המטופלים. כמו כן, נצפה שיפור בכאב הרקע, בסטטוס התפקודי ובאיכות החיים לאחר הטיפול ב- RF.

ההקלה בכאב, הירידה במינון האופיואידים והשיפור בסטטוס התפקודי נצפו בעיקר בקרב מטופלים עם כאב מסוג מעורב ונוירופתי ובקרב מטופלים עם גרורות שהיו מוגבלות לצלעות בלבד.

טיפול בעצבים בין-צלעיים עם גלי רדיו יעיל במניעה והפחתת העוצמה של כאב מתפרץ שמקורו בגרורות לצלעות בקרב קבוצת מטופלים עם כאב מעורב ונוירופתי, עם גרורות שנשלחו לצלעות בלבד.

 מקור: 

Ahmed A, Bhatnagar S, Khurana D, Joshi S, Thulkar S.
Ultrasound-Guided Radiofrequency Treatment of Intercostal Nerves for the Prevention of Incidental Pain Arising Due to Rib Metastasis
A Prospective Study
Am J Hosp Palliat Care. 2017 Mar;34(2):115-124. doi: 10.1177/1049909115617933. Epub 2016 Jul 11.

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב מתפרץ,  כאב אונקולוגי,  הקלה בכאב,  גרורות בצלעות,  טיפול בגלי רדיו,  radiofrequency,  עצבים בין-צלעיים,  חומרת כאב,  מינון אופיואידים,  כאב מעורב,  כאב נוירופתי