מחקרים 11.05.2017

טיפול בעצבים בין-צלעיים עם גלי רדיו מספק הקלה ניכרת בהתקפי כאב מתפרץ שמקורו בגרורות בצלעות

חולי סרטן עם גרורות בצלעות שגורמות לכאב מתפרץ קיבלו טיפול מקומי בגלי רדיו לעצבים הבין-צלעיים. טיפול זה הביא לירידה בשיעור 50% ויותר בתסמיני הכאב המתפרץ ובאיכות החיים של מטופלים עם סוגים מסוימים של כאב ומחלה שלא שלחה גרורות מעבר לצלעות

כאב מתפרץ (breakthrough pain) שמקורו בגרורות בצלעות גורם למצוקה רבה ולרוב הינו קשה לטיפול על ידי טיטור משככי כאבים קונבנציונאליים. מחקר פרוספקטיבי זה בחן את יעילות הטיפול בגלי רדיו (radiofrequency - RF) בעצבים בין-צלעיים למניעת כאב מתפרץ.

 25 מטופלים עם כאב מתפרץ בלתי נשלט עקב גרורות בצלעות עברו טיפול ב- FR לעצבים בין-צלעיים. עוצמת הכאב, אירועי כאב מתפרץ, כאבי רקע, מינון אופיואידים, סטטוס תפקודי (בסולם קרנופסקי) ואיכות חיים (לפי שאלון בריאות קצר [Short-Form Health Survey – SF-36]) הוערכו בקו הבסיס ומיד לאחר הטיפול ב- RF.

 לאחר הטיפול נצפתה ירידה של יותר מ- 50% בעוצמה ובתדירות הכאב המתפרץ בקרב יותר ממחצית מהמטופלים, במשך שלושה חודשים, ובנוסף נצפתה ירידה של יותר מ- 50% במינון האופיואידים המשמשים לטיפול בכאב המתפרץ בקרב יותר ממחצית המטופלים. כמו כן, נצפה שיפור בכאב הרקע, בסטטוס התפקודי ובאיכות החיים לאחר הטיפול ב- RF.

ההקלה בכאב, הירידה במינון האופיואידים והשיפור בסטטוס התפקודי נצפו בעיקר בקרב מטופלים עם כאב מסוג מעורב ונוירופתי ובקרב מטופלים עם גרורות שהיו מוגבלות לצלעות בלבד.

טיפול בעצבים בין-צלעיים עם גלי רדיו יעיל במניעה והפחתת העוצמה של כאב מתפרץ שמקורו בגרורות לצלעות בקרב קבוצת מטופלים עם כאב מעורב ונוירופתי, עם גרורות שנשלחו לצלעות בלבד.

 מקור: 

Ahmed A, Bhatnagar S, Khurana D, Joshi S, Thulkar S.
Ultrasound-Guided Radiofrequency Treatment of Intercostal Nerves for the Prevention of Incidental Pain Arising Due to Rib Metastasis
A Prospective Study
Am J Hosp Palliat Care. 2017 Mar;34(2):115-124. doi: 10.1177/1049909115617933. Epub 2016 Jul 11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב מתפרץ,  כאב אונקולוגי,  הקלה בכאב,  גרורות בצלעות,  טיפול בגלי רדיו,  radiofrequency,  עצבים בין-צלעיים,  חומרת כאב,  כאב מעורב,  כאב נוירופטי,  מינון תרופתי
תגובות