נקודת הדק (trigger point) הינה אתר של כאב מקומי ממוקד. מחקרים ספורים דיווחו על היעילות של הזרקה לנקודות הדק (trigger point injection - TPI) (עם הרדמה מקומית, מי מלח ו/או סטרואידים)  כטיפול בנקודות הדק מיופציאליות (myofascial trigger points - MTrPs) בקרב חולי סרטן עם מחלה מתקדמת. נכון להיום, לא ידוע מהם הגורמים הקשורים ליעילות TPI, ולכן בוצע מחקר זה, אשר בחן את הגורמים המנבאים הצלחת TPI כטיפול ב- MTrPs בקרב חולי סרטן מתקדם.

במחקר זה השתתפו 105 מטופלים עם סרטן מתקדם שביקרו במחלקה לרפואה פליאטיבית במרכז יחיד עקב תלונה על כאב וקיבלו TPI ל- MTrPs במיקום הכואב. גורמים הקשורים ליעילות TPI אותרו רטרוספקטיבית על בסיס השוואה בין מטופלים שהשיגו תגובה עם השלכות קליניות לבין מטופלים שלא הגיבו לטיפול, וגודל השפעתם הוערך בעזרת ניתוח רגרסיה רב-משתנים.

שיעור היעילות של TPI ביום לאחר ההזרקה היה 0.59 (95% רווח בר סמך: 0.50-0.68). גורמים שנקשרו באופן מובהק עם יעילות TPI היו נוכחות בו-זמנית של כאב אונקולוגי עם MTrP באתר הכאב (יחס סיכויים [odds ratio - OR]:י3.87, 1.21-12.4), MTrP באתרים שאינם גב תחתון או ירך (OR: 6.45, 1.98-21.0) ו- MTrPs מעטות (OR: 0.64, 0.42-0.99). נוכחות בו-זמנית של כאב אונקולוגי באתר הכאב של התלונה העיקרית נצפתה בקרב 64% מהמטופלים (95% רווח בר סמך: 55%-73%).

היעילות של TPI גבוהה יחסית בקרב חולי סרטן עם מחלה מתקדמת, כאשר יש MTrPs מעטות בלבד יחד עם כאב אונקולוגי, באתרים שאינם הגב התחתון או הירך. MTrPs נצפות בשכיחות גבוהה יותר בקרב חולי סרטן יחד עם כאב אונקולוגי מאשר באופן עצמאי. על אנשי צוות רפואי לזהות את הקשר בין MTrP לכאב אונקולוגי ולערוך בדיקות גופניות יזומות על מנת לאתר MTrPs לטיפול ב- TPI.

מקור: 

Hasuo H, Kanbara K, Abe T, Sakuma H, Fukunaga M.
Factors Associated with the Efficacy of Trigger Point Injection in Advanced Cancer Patients J Palliat Med. 2017 Apr 20. doi: 10.1089/jpm.2016.0541. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מחקרים,  נקודות הדק,  נקודות טריגר,  נקודות הדק מיופציאליות,  טיפול משלים בסרטן,  סרטן סופני,  כאב מקומי,  מיקום נקודות הדק,  כאב אונקולוגי