נוגדי דלקת 18.05.2017

השלכותיו של טיפול קצר טווח בקורטיקוסטרואידים

חוקרים מארצות הברית מצאו כי גם טיפול קצר טווח בקורטיקוסטרואידים הוביל לעלייה משמעותית בשיעורן של תופעות לוואי רציניות, כגון ספסיס, פקקת ורידים ושברים

קורטיקוסטרואידים מהווים נוגדי דלקת יעילים הנמצאים בשימוש נרחב בשל יכולתם לספק הקלה סימפטומטית משמעותית במקרים רבים. עם זאת, תרופות אלו לא ניתנות לרוב לזמן ממושך בשל הסיכון הנלווה של תופעות לוואי משמעותיות כגון זיהום, אירועי פקקת ורידים תסחיפית (venous thromboembolism; VTE), ושברים. חוקרים מארצות הברית ביקשו לקבוע את שכיחותו של הטיפול בקורטיקוסטרואידים פומיים לטווח זמן קצר, ולהעריך את שכיחותן של תופעות לוואי משמעותיות הנלוות לטיפול זה (ספסיס, VTE ושברים).

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי נאספו נתונים ממאגרי מידע לאומיים של חברות הביטוח הפרטיות בארצות הברית, בנוגע למטופלים מבוגרים בין הגילאים 18-64, בין השנים 2012-2014. החוקרים בדקו את שיעורם של מרשמים שניתנו ונופקו לקורטיקוסטרואידים פומיים לטווח זמן קצר (שהוגדר כפחות מ- 30 ימי טיפול), ואת שיעורם של אירועים שהוגדרו כתופעות לוואי בקרב אלו שטופלו בקורטיקוסטרואידים בהשוואה לאלו שלא טופלו, בתקופת זמן של עד 30 ימים מזמן התחלת הטיפול, ובימים 31-90 שלאחריו.

מבין 1,548,945 מטופלים שנכללו במחקר, 327,452 (21.1%) קיבלו לפחות מרשם אחד לטיפול קצר טווח בקורטיקוסטרואידים בתקופה של שלוש שנים. האינדיקציות הנפוצות ביותר למתן הטיפול היו URTI, מצבים ספינליים שונים ואלרגיות.  בתוך כ- 30 ימים מהתחלת הטיפול, נראתה עלייה בשיעורם של אירועי ספסיס (יחס שיעור היארעות של 5.30), VTEי(3.33), ושברים (1.87), עם ירידה הדרגתית בשיעור תופעות אלו בתקופה של 31-90 ימים. הסיכון המוגבר נראה גם תחת טיפול במינונים שהיו שווי ערך לפחות מ- 20 מ"ג של פרדניזון ביממה (יחס שיעורי היארעות של 4.02 לספסיס, 3.61 ל- VTE, ו- 1.83 לשברים).

החוקרים מסכמים כי מתוצאות המחקר עולה כי במהלך תקופה של שלוש שנים, אחד מכל חמישה מטופלים בוגרים בארצות הברית (המבוטחים באופן פרטי) טופל בקורטיקוסטרואידים, וטיפול זה, גם כאשר היה קצר טווח ובמינונים לא גבוהים, נמצא קשור לסיכון מוגבר לתופעות לוואי משמעותיות. המחברים מדגישים את העובדה כי במקרים רבים הטיפול בקורטיקוסטרואידים ניתן ללא התוויה ברורה לטיפול, כמו במקרים של URTI או תופעות אלרגיות, וייתכן כי יש מקום לחידוד ההנחיות הקליניות בנושאים אלו.

מקור: 

Waljee, Akbar K., et al. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ 357 (2017): j1415.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורטיקוסטרואידים,  תופעות לוואי,  ספסיס,  פקקת ורידים
תגובות