מחקרים 18.05.2017

התועלת הכלכלית של אפיקסבן גבוהה בהרבה מזו של וורפרין במניעת שבץ ואירועים ותמותה קרדיווסקולריים בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים

ניתוח יעילות כלכלית מצא כי אפיקסבן (אליקוויס) מונע אירועים מוחיים וקרדיווסקולריים במידה רבה יותר מוורפרין בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים שמתאימים לטיפול בוורפרין. עוד נמצא כי העדפת אפיקסבן על וורפרין צפויה לחסוך כ- 17,000 אירו בשנה עבור מטופלים אלו

אירועים מוחיים המיוחסים לפרפור פרוזדורים (atrial fibrillation – AF) הינם גורם עיקרי למוגבלות בקרב מבוגרים ולנטל רב על החברה ועל מערכות הבריאות. מחקר שנערך בטאיוואן ביקש להעריך את היעילות הכלכלית של אפיקסבן (Apixaban- Eliquis), נוגד קרישה פומי עם פעילות ישירה, בהשוואה לוורפרין (Warfarin - Coumadin), אנטגוניסט לוויטמין Kי(vitamin K antagonist - VKA), במניעת שבץ במטופלים עם AF במסגרת מערכת הבריאות הטאיוואנית.

מחקר פרוספקטיבי זה השתמש במודל מרקוב כדי לדמות אירועים קליניים במטופלים עם AF הנוטלים אפיקסבן, וורפרין או אספירין. המודל הכיל אירועים קליניים כגון שבץ איסכמי או דימומי, דימום מוחי, דימום כבד אחר, דימום שאינו כבד אך עם השלכות קליניות, אוטם לבבי ואשפוזים מסיבות קרדיווסקולריות. המודל התבסס על נתוני יעילות מהמחקרים הקליניים ARISTOTLE ו- AVERROES. מבין המטופלים שנמצאו מתאימים לטיפול עם VKA,י64.7% היו גברים, גילם הממוצע היה 70 והם היו עם ציון ממוצע 2.0 בסולם CHADS2 (הערכת הסיכון המרובד לשבץ במטופלים עם AF). פאנל מומחים ברפואה פנימית ורדיולוגיה סיפקו מידע על מקורות הטיפול ב- AF. חישובי עלויות שיקפו את המסגרת הקלינית המקומית ואת נקודת המבט של מממן מצד שלישי (הסכומים חושבו באירו, עם הנחה בגובה 3%).

נערכה הדמיה של 1,000 מטופלים המתאימים לטיפול עם VKA לאורך חיי אדם. לפי הערכות המודל, השימוש באפיקסבן, בהשוואה לוורפרין, מנע 26 מקרי שבץ ותסחיפים מערכתיים, 65 מקרי דימום, 41 אוטמים בשריר הלב ו- 29 מקרי מוות קרדיווסקולרי, עם עלייה ביחס עלות תועלת מדורג (incremental cost-effectiveness ratio - ICER) של €14,478 עבור שנת חיים מתוקננת לאיכות (QALY). עבור מטופלים שאינם מתאימים לטיפול עם VKA, השימוש באפיקסבן, בהשוואה לוורפרין, מנע 72 מקרי שבץ ותסחיפים מערכתיים ו- 57 מקרי מוות קרדיווסקולרי, עם ICER של €7,104 עבור QALY. ניתוחי רגישות אישרו כי תוצאות המחקר איתנות.

לפי הניתוח הנוכחי, אפיקסבן מייצג אפשרות טיפול יעילה יותר כלכלית מאשר וורפרין במניעת שבץ בקרב מטופלים עם AF, מנקודת המבט של מערכת הבריאות הטאיוואנית ולאורך תקופת חיים שלמה.

מקור: 

Liu CY, Chen HC.
Cost-Effectiveness Analysis of Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban, and Warfarin for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation in Taiwan
Clin Drug Investig. 2017 Mar;37(3):285-293. doi: 10.1007/s40261-016-0487-7.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ,  פרפור פרוזדורים,  וורפרין.,  קומדין,  אפיקסבן,  אליקוויס,  נוגדי קרישה,  אספירין,  ויטמין K,  תסחיף מערכתי,  אוטם שריר הלב,  מוות קרדיווסקולרי,  יחס עלות-תועלת
מאמרים נוספים שיעניינו אותך