דימום מדרכי העיכול התחתונות (lower GI bleeding; LGIB) הינו גורם שכיח לתחלואה ותמותה. ישנה התוויה לביצוע קולונוסקופיה בכל החולים המאושפזים עם LGIB, אך עדיין לא ברור מהו הזמן המיטבי לבצעה. מחקרים קודמים בנוגע לביצוע קולונוסקופיה דחופה בהשוואה לבדיקה אלקטיבית העלו תוצאות סותרות, ובמקרים רבים לא היו בעלי מובהקות סטטיסטית. במחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב- Gastrointestinal Endoscopy, ביקשו החוקרים להעריך תוצאות שונות בעקבות קולונוסקופיה דחופה בהשוואה לקולונוסקופיה אלקטיבית בקרב חולים המאושפזים עם LGIB.

החוקרים ערכו סקירת ספרות שיטתית בחיפוש אחר מחקרים במסגרתם נערכה השוואה בין שתי הבדיקות.

בחיפוש נמצאו 12 מחקרים שעמדו בתנאי ההכללה (2 מחקרים קליניים אקראיים, מחקר עוקבה פרוספקטיבי אחד, ו- 9 מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים), עם מדגם כולל של 10,172 חולים שעברו קולונוסקופיה דחופה, ו- 14,224 חולים שעברו קולונוסקופיה אלקטיבית. קולונוסקופיה דחופה הוגדרה כבדיקה בתוך 8 שעות מההתייצגות במחקר אחד, בתוך 12 שעות בשני מחקרים, בתוך 24 שעות בשבעה מחקרים, ולא הוגדרה בשניים מהמחקרים. קולונוסקופיה דחופה נמצאה קשורה לשיעור גבוה יותר של התערבויות טיפוליות אנדוסקופיות (RR 1.70; 95% CIי1.08-2.67). לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות בכל הנוגע לאיתור מקור הדימום, שיעורן של תופעות לוואי, שיעורם של דימומים חוזרים, צורך בעירויי דם, או תמותה. נראתה מגמה לשהות קצרה יותר בבית החולים ועלויות אשפוז נמוכות יותר בקבוצת הקולונוסקופיה הדחופה.

החוקרים מסכמים כי קולונוסקופיה דחופה במקרים של LGIB מהווה אפשרות בטוחה, אך עם זאת אין עדויות ברורות לכך שביצועה מוביל ליתרון מבחינת התוצאות הקליניות בהשוואה לקולונוסקופיה אלקטיבית.

מקור:

Kouanda, A. M., Somsouk, M., Sewell, J. L., & Day, L. W. (2017). Urgent colonoscopy in patients with lower gastrointestinal bleeding: A systematic review and meta-analysis. Gastrointestinal Endoscopy.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  דימום מדרכי העיכול התחתונות,  LGIB,  קולונוסקופיה דחופה,  אנדוסקופיה,  מחקרים