מחקרים 23.05.2017

זפטייר עם וללא ריבאבירין מביא לשיעורי תגובה גבוהים לאחר טיפולים קודמים כושלים בהפטיטיס סי כרוני

טיפולים קודמים עם פג-אינטרפרון וריבאבירין אינם מנבאים כישלון טיפול בזפטייר (טבלייה משולבת של אלבסיר וגרזופרביר) בהפטיטיס סי. הוספת ריבאבירין ולעתים גם הארכת הטיפול עשויים להגביר את שיעורי התגובה הנגיפית הממושכת בקרב מטופלים עם או ללא שחמת שהגיבו חלקית או לא כלל לטיפולים אנטי-ויראליים קודמים

לנשאים כרוניים של גנוטיפ 1, 4 או 6 של הפטיטיס סי (HCV), עם או ללא שחמת, אשר קיבלו טיפולים קודמים עם פג-אינטרפרון (pegylated interferon – Peg-IFN) וריבאבירין (Ribavirin – Copegus, Rebetol), אפשרויות טיפול מצומצמות. נערך מחקר מבוקר בשלב III, עם תווית פתוחה והקצאה אקראית, אשר העריך את ההשפעות של טיפול במשך 12 או 16 שבועות עם זפטייר, טבלייה פומית משולבת הניטלת פעם ביום ומכילה מינון קבוע של 50 מ"ג אלבסיר (מעכב NS5A של HCV) ו- 100 מ"ג גרזופרביר (מעכב פרוטאז NS3/4A של HCV) (Zepatier - elbasvir/grazoprevir), עם או ללא ריבאבירין פעמיים ביום.

 420 מטופלים, 35% עם שחמת ו- 64% עם תגובה חלקית או ללא תגובה כלל ל- Peg-IFN וריבאבירין, גויסו למחקר ב- 65 מרכזי מחקר ב- 15 מדינות באסיה, אירופה ומרכז וצפון אמריקה. המטופלים הוקצו אקראית ביחס 1:1:1 לקבלת זפטייר פעם ביום, עם או ללא ריבאבירין פעמיים ביום, למשך 12 או 16 שבועות. ההקצאה רובדה לפי נוכחות/העדר שחמת ואופי הטיפול שנכשל ב- Peg-IFN וריבאבירין. התוצא העיקרי שנבדק היה תגובה נגיפית ממושכת 12 שבועות לאחר תום הטיפול (sustained virologic response SVR12 - ), אשר הוגדרה כרמות רנ"א נגיפי נמוכות מ- 15 יחידות/מ"ל, במטרה לקבוע האם שיעור המטופלים המשיגים SVR12 בכל קבוצה גבוה משיעור הייחוס (58%).

 לאחר 12 שבועות טיפול, SVR12 הושגה על ידי 92.4% מהמטופלים שקיבלו זפטייר בלבד ו- 94.2% מהמטופלים שקיבלו זפטייר+ריבאבירין. לאחר 16 שבועות טיפול, SVR12 הושגה על ידי 92.4% מהמטופלים שקיבלו זפטייר בלבד ו- 98.1% מהמטופלים שקיבלו זפטייר+ריבאבירין. מבין המטופלים שטופלו במשך 12 שבועות עם זפטייר ללא ריבאבירין, כישלון נגיפי אירע בקרב 6.8%, 0% ו- 12.5% מנשאי גנוטיפ 1a, 1b ו- 4 של HCV, בהתאמה.

מבין המטופלים שטופלו במשך 12 שבועות עם זפטייר בלבד, כישלון נגיפי אירע בקרב 0% מנשאי גנוטיפים 1 ו- 4 שחוו הישנות לאחר השלמת טיפול עם Peg-IFN וריבאבירין ובקרב 7.5% מנשאי גנוטיפים 1 ו- 4 שחוו תגובה חלקית או לא הגיבו כלל ל- Peg-IFN וריבאבירין. לא היה כישלון נגיפי בקרב מטופלים שטופלו במשך 16 שבועות עם זפטייר+ריבאבירין.

תופעות לוואי שכיחות היו עייפות (23.1%), כאבי ראש (19.8%) ובחילות (11.0%).

מינון קבוע משולב של אלבסיר וגרזופרביר, עם או ללא ריבאבירין, הפגין יעילות גבוהה בהשגת SVR12 ונסבל היטב בקרב נשאי גנוטיפים 1 ו- 4 של HCV לאחר כישלון טיפולים קודמים עם Peg-IFN וריבאבירין, לרבות מטופלים עם שחמת ו/או העדר תגובה לטיפולים קודמים.

 מקור: 

Kwo P, Gane EJ, Peng CY, Pearlman B, Vierling JM, Serfaty L, Buti M, Shafran S, Stryszak P, Lin L, Gress J, Black S, Dutko FJ, Robertson M, Wahl J, Lupinacci L, Barr E, Haber B.
Effectiveness of Elbasvir and Grazoprevir Combination, With or Without Ribavirin, for Treatment-Experienced Patients With Chronic Hepatitis C Infection
Gastroenterology. 2017 Jan;152(1):164-175.e4. doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.045. Epub 2016 Oct 5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס c כרוני,  זפטייר,  אלבסיר,  גרזופרביר,  פג-אינטרפרון,  ריבאבירין,  קופגוס,  רבטול,  טיפול פומי משולב,  שחמת,  כישלון טיפולים קודמים,  העדר תגובה,  תגובה חלקית,  תגובה ממושכת
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות