מחקרים 25.05.2017

אנטרסטו מסייע באיזון גליקמי ממושך וטוב יותר לעומת אנלפריל בקרב חולי סוכרת עם אי-ספיקת לב

העדפת אנטרסטו (סקוביטריל/ולסרטן) על פני אנלפריל לטיפול באי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד בקרב חולי סוכרת מביאה לירידה של 23%-29% בסיכון לצריכת אינסולין או תרופות פומיות לטיפול בסוכרת ומביאה ליציבות גליקמית טובה יותר ולאורך זמן

מחלת הסוכרת הינה גורם סיכון בלתי תלוי להתקדמות של אי-ספיקת לב (Heart failure - HF). סקוביטריל/ולסרטן (Entresto - Sacubitril/Valsartan), שילוב תרופתי של חוסם קולטן אנגיוטנסין ונפריליסין, מביא לשיפור בתחלואה ובתמותה של מטופלים עם HF ומקטע פליטה ירוד (HF with reduced ejection fraction - HFrEF) בהשוואה למעכב ה- ACE אנלפריל (Enalapril – Enaladex, Enalapri), ומשפר את הרגישות ההיקפית לאינסולין בקרב מטופלים עם השמנת יתר ויתר לחץ דם. מטרת מחקר זה היתה לחקור את ההשפעה של סקוביטריל/ולסרטן בהשוואה לאנלפריל על ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c) ועל משך הזמן עד לשימוש הראשון אי-פעם באינסולין או בתרופות פומיות להורדת רמות הסוכר במטופלים עם סוכרת ו- HFrEF.

בניתוח המשך זה של מחקר PARADIGM-HF נכללו 3,778 מטופלים שהיו בקו הבסיס עם סוכרת ידועה אוHbA1c  ≥6.5%, מבין 8,399 מטופלים עם HFrEF שהוקצו אקראית לקבלת סקוביטריל/ולסרטן או אנלפריל. 98% מבין 3,778 המטופלים בניתוח המשך זה היו עם סוכרת סוג 2.

השינויים מקו הבסיס בערכי HbA1c, רמות טריגליצרידים, כולסטרול HDL ומדד מסת הגוף (BMI) הוערכו במודל ניתוח אורכי של השפעות מעורבות. כמו כן, בוצעה השוואה של משך הזמן עד לשימוש הראשון באינסולין או בתרופות פומיות להורדת רמות הסוכר בין שתי קבוצות הטיפול.

בקו הבסיס לא היו הבדלים מובהקים בערכי HbA1c בין שתי קבוצות הטיפול. במהלך שנת המעקב הראשונה, ערכי HbA1c ירדו ב- 0.16% (סטיית תקן: 1.40) בקבוצת האנלפריל וב- 0.26% (1.25) בקבוצת הסקוביטריל/ולסרטן (ירידה בין הקבוצות: 0.13%, 95% רווח בר סמך: 0.05%-0.22%, p=0.0023).

ערכי HbA1c היו נמוכים יותר באופן עקבי בקבוצת הסקוביטריל/ולסרטן בהשוואה לקבוצת האנלפריל במהלך שלוש שנות המעקב (ירידה בין הקבוצות: 0.14%, 0.06%-0.23%, p=0.0055). שיעור השימוש החדש באינסולין היה נמוך יותר ב- 29% בקבוצת הסקוביטריל/ולסרטן (114 [7%] מטופלים) בהשוואה לקבוצת האנלפריל (153 [10%] מטופלים) (יחס סיכון [hazard ratio – HR]: 0.71, 95% רווח בר סמך: 0.56-0.90, p=0.0052). באופן דומה, שיעור נמוך יותר של מטופלים בקבוצת הסקוביטריל/ולסרטן התחיל טיפול חדש בתרופות פומיות להורדת רמות הסוכר בהשוואה לקבוצת האנלפריל (0.77, 0.58-1.02, p=0.073).

חולי סוכרת עם HFrEF שגויסו למחקר PARADIGM-HF והוקצו לסקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) היו עם ירידות גדולות וממושכות יותר בערכי ההמוגלובין המסוכרר בהשוואה למטופלים שהוקצו לאנלפריל. ממצאים אלו מציעים כי סקוביטריל/ולסרטן עשוי לשפר את השליטה הגליקמית של חולי סוכרת עם HFrEF.

 מקור

Effect of sacubitril/valsartan versus enalapril on glycaemic control in patients with heart failure and diabetes: a post-hoc analysis from the PARADIGM-HF trial
Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 May;5(5):333-340. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30087-6. Epub 2017 Mar 18.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  סקוביטריל/ולסרטן,  אנטרסטו,  חוסם קולטן אנגיוטנסין,  חוסם נפריליסין,  מעכב ACE,  אנלפריל,  אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד,  רגישות לאינסולין,  המוגלובין מסוכרר,  HbA1c,  תרופות פומיות להורדת סוכר
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות