הודעות 28.05.2017

תוכנית להנגשה מוקדמת Tagrisso in T790M de novo - תיקון

להלן התייחסות לטעות שנפלה בפרסום בנושא זה

שלום רב,

בהמשך לפרסום ההודעה באתר החוג והפניה אלינו מחברת Astra Zeneca, ברצוני להבהיר כי פרסום זה נעשה מטעמי חוג הריאה ונועד להעלות מודעות של הרופאים בנוגע לתוכנית הפתוחה. הפרסום כלל מידע אשר הועבר אלינו מחברת Astra Zeneca.
אנו מתנצלים על הטעות שנפלה ברישום השם / הטייטל של עובדת החברה. למרבית הבנתי, הטעות תוקנה.

בתודה,
אליזבטה דודניק

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות