מחקרים 04.06.2017

אפיקסבן יעיל יותר מוורפרין במניעת שבץ, דימום ותמותה במטופלים עם פרפור פרוזדורים ואנמיה

מטופלים עם אנמיה שנוטלים נוגדי קרישה עקב פרפור פרוזדורים נמצאים בסיכון מוגבר עוד יותר לסיבוכים, בהשוואה למטופלים ללא אנמיה. אפיקסבן הינו הטיפול היעיל ביותר למניעת סיבוכים אלו, בפרט שבץ, עבור מטופלים עם אלו וכן עבור מטופלים ללא אנמיה

מטופלים עם פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation – AF) נוטים לחוות אירועים קרדיווסקולריים וסיבוכי דימומים הקשורים לשימוש בנוגדי קרישה. השערת מחקר ARISTOTLEי(Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events) היתה כי מטופלים עם AF ואנמיה נמצאים בסיכון מוגבר לדימומים ואירועים קרדיווסקולריים.

בוצע ניתוח המשך למחקר ARISTOTLE, בו השתתפו למעלה מ- 18,000 מטופלים עם AF שהוקצו אקראית לוורפרין (Warfarin - Coumadin)י(INR מטרה: 2.0-3.0) או לאפיקסבן (Apixaban- Eliquis) במינון 5 מ"ג פעמיים ביום. ניתוח רגרסיה רב-משתנים על שם קוקס שימוש לקבוע האם אנמיה (גברים: המוגלובין <13.0 גרם/ד"ל, נשים: המוגלובין<12.0 גרם/ד"ל) קשורה לסיכון לשבץ, דימום קשה או מוות.

בקו הבסיס, 12.6% מאוכלוסיית מחקר ARISTOTLE היו עם אנמיה. מטופלים עם אנמיה היו מבוגרים יותר, עם ממוצע ציונים גבוה יותר בסולמות CHADS2 (הערכת הסיכון המרובד לשבץ במטופלים עם AF) ו- HAS-BLED (הערכת הסיכון לדימום בשנה אחת במטופלים עם AF) ונטו יותר להיות עם היסטוריה של אירועי דימום. נמצא קשר בין אנמיה לדימום כבד (יחס סיכון מתוקנן [adjusted hazard ratio - aHR]:י1.92, 95% רווח בר סמך: 1.62-2.28, p<0.001) ותמותה כללית (aHR:י1.68, 1.46-1.93, p<0.001), אך לא לשבץ או תסחיף מערכתי (aHR:י0.92, 0.70-1.21).

נמצאו יתרונות עקביים לשימוש באפיקסבן על פני וורפרין מבחינת היארעות שבץ, אירועי דימום ותמותה, בקרב מטופלים עם וללא אנמיה.

אנמיה כרונית קשורה להיארעות גבוהה של סיבוכי דימום ותמותה, אך לא לשבץ, בקרב מטופלים עם AF שנוטלים נוגדי קרישה. אפיקסבן הינו נוגד קרישה יעיל למניעת שבץ במטופלים עם AF, עם וללא אנמיה, אשר הפגין יעילות גבוהה יותר בכל התוצאים שנבחנו במחקר זה על פני וורפרין.

מקור:

Westenbrink BD, Alings M, Granger CB, Alexander JH, Lopes RD, Hylek EM, Thomas L, Wojdyla DM, Hanna M, Keltai M, Steg PG, De Caterina R, Wallentin L, van Gilst WH.
Anemia is associated with bleeding and mortality, but not stroke, in patients with atrial fibrillation: Insights from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) trial
Am Heart J. 2017 Mar;185:140-149. doi: 10.1016/j.ahj.2016.12.008. Epub 2016 Dec 22.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור פרוזדורים,  אנמיה,  וורפרין.,  קומדין,  אפיקסבן,  אליקוויס,  אירועים קרדיווסקולריים,  שבץ,  דימום,  נוגדי קרישה,  מחקר ARISTOTLE,  CHADS2,  HAS-BLED
תגובות