מחקרים 06.06.2017

טבליות פנטניל לטיפול בכאב אונקולוגי

טבליות פנטאניל לספיגה ברירית הפה (Fentora, fentanyl buccal tablets – FBT) נמצאו כיעילות להקלה על כאב מתפרץ במטופלים עם כאב רקע אונקולוגי. המטופלים נוטלים אופיואידים מסביב לשעון כטיפול בכאב הרקע

טבליות פנטאניל לספיגה ברירית הפה מאפשרות אפקט אנלגטי מהיר לצורך טיפול בכאב מתפרץ. במחקר המתואר, ביקשו החוקרים להעריך את היעילות והסבילות של הטיפול ב- FBT במטופלים עם כאב רקע אונקולוגי. המטופלים נוטלים אופיואידים מסביב לשעון כטיפול בכאב הרקע.

למחקר אקראי רב מרכזי, כפול סמיות, שנערך ב- 30 מרכזים לטיפול יום ברחבי ארצות הברית, גויסו מטופלים לקבלת טיפול במינונים משתנים של Fentora או פלצבו, לטיפול ב- 10 אפיזודות של כאב מתפרץ. הערכה של עוצמת הכאב נמדדה על סקאלה שבין 0 (אין כאב) ל- 10 (הכאב הגרוע ביותר). ההבדל בין עוצמת הכאב לפני הטיפול ולאחריו נמדדה ב-8 נקודות זמן במשך שעתיים (5, 10, 15, 30, 45,60, 90 ו-120 דקות). התוצאה העיקרית שנמדדה הייתה סכום הפרש עוצמת הכאב במהלך 60 דקות ראשונות לאחר הטיפול (sum of pain intensity differences for 60 minutes – SPID60). מדד שניוני ליעילות כלל את הפרשי עוצמת הכאב (PID), והקלה בכאב כפי שהוערכו בכל נקודות הזמן בין 5 דקות ועד שעתיים מקבלת הטיפול. תופעות לוואי בעקבות הטיפול תועדו.

מתוך 129 מטופלים שגויסו למחקר, 87 נכללו בשלב הטיפול. SPID60 היה גבוה משמעותית עבור Fentora בהשוואה לפלצבו (ממוצע של 9.7 ± 0.63 לעומת 4.9 ± 0.50; p<0.0001). גם לפי מדדים שניוניים שהוגדרו, נמצא כי Fentora עלתה על פלצבו, עם ערכי PID והקלה בכאב שהיו גבוהים באופן משמעותי סטטיסטית (0.9 לעומת 0.5; 0.815 לעומת 0.606 בהתאמה; p<0.0001). תחת טיפול ב- Fentora נראו תופעות לוואי אופייניות לאופיואידים, כגון בחילה, סחרחורות ועייפות.

החוקרים מסכמים, כי בעבור חולים הסובלים מכאב רקע אונקולוגי, הנוטלים אופיואידים סביב השעון לטיפול בכאב הרקע שלהם,  Fentora הראתה הקלה ראשונית בתוך כ- 5 דקות ויעילות בטיפול בכאב מתפרץ עם השפעה אנלגטית מהירה (בתוך כ- 10 דקות), נסבלה היטב על ידי המטופלים ובעלת אפקט ממושך.

מקור:

Slatkin, N.E., Xie, F., Messina, J. and Segal, T.J., 2006. Fentanyl buccal tablet for relief of breakthrough pain in opioid-tolerant patients with cancer-related chronic pain. The journal of supportive oncology5(7), pp.327-334.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב מתפרץ,  FBT,  Fentora
תגובות