מחקרים 06.06.2017

יש לבדוק מספר מינימלי של קשריות לימפה כדי לקבוע במדויק את שלב המחלה במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

ככל שבודקים מספר רב יותר של קשריות לימפה לאחר כריתת אונה כטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) שהוכרזו ללא מחלה בקשריות, עולה רמת הדיוק בקביעת שלב המחלה וכך גם שיעורי ההישרדות הכללית. מחקר זה מצא את המספר המינימלי של קשריות לימפה שיש לבדוק על מנת להשיג רמת דיוק מיטבית

מראה מיקרוסקופי של בלוטת לימפה (אילוסטרציה)
מראה מיקרוסקופי של בלוטת לימפה (אילוסטרציה)

מחקר מבוסס-אוכלוסייה זה בחן את הקשר שבין מספר קשריות הלימפה שנבדקו לבין קביעה נכונה של שלב המחלה והישרדות ארוכת-טווח מסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (non–small-cell lung cancer - NSCLC). החוקרים נעזרו במאגרי נתונים גדולים כדי לקבוע את הסף התחתון של מספר קשריות הלימפה שיש לבדוק.

נאספו נתונים ממרשם סיני רב-מרכזי וממאגר הנתונים האמריקאי US SEER על NSCLC בשלבים I עד IIIA, מהשנים 2001-2008. מודלים רבי-משתנים שימשו לבחינת הקשר שבין מספר קשריות הלימפה שיש לבדוק לבין דיוק בקביעת שלב המחלה וההישרדות הכללית. סדרה של ממוצע מספר קשריות הלימפה החיוביות, יחס הסיכויים (odds ratio - OR) ויחס הסיכון (hazard ratio - HR) הותאמו עם הוספת קו מגמה מוחלק (LOWESS) ונקודות השבירה המבניות נקבעו במבחן צ'ואו. נקודת הסף שנבחרה אושררה בעזרת עוקבת SEER לשנת 2009.

למרות השונות הרבה במספר קשריות הלימפה שנבדקות בין המרשם הסיני (n=5,706) למאגר SEER האמריקאי (n=38,806; חציון: 15 לעומת שבע קשריות, בהתאמה), בשתי העוקבות נצפתה עלייה פרופורציונלית מובהקת ממחלה בשלב N0 ל- N1 ו- N2 (OR בעוקבת SEER: 1.038, OR בעוקבה הסינית: 1.012, p<0.001 עבור שניהם) ושיפורים סדרתיים בהישרדות הכללית כאשר עולים במספר קשריות הלימפה שנבדקות, לאחר התאמה למשתנים מתערבים (מחלה בשלב N0: HR בעוקבת SEER: 0.986, HR בעוקבה הסינית: 0.981, p<0.001; מחלה בשלבים N1 ו- N2: HR בעוקבת SEER: 0.989, HR בעוקבה הסינית: 0.984, p<0.001).

ניתוח של נקודת הסף חשף מספר סף של 16 קשריות לימפה אותן יש לבדוק במטופלים שהוגדרו ללא מחלה בקשריות הלימפה, אשר נבדקו בעוקבות נגזרות (HR בעוקבת SEER בשנים 2001-2008: 0.830, HR בעוקבה הסינית: 0.738). נקודת סף זו אושרה בעוקבת SEER לשנת 2009 (HR: 0.837).

בדיקת מספר רב של קשריות לימפה קשורה לקביעה מדויקת יותר של שלב המחלה ולכן גם לשיפור בהישרדות ארוכת-טווח לאחר כריתת NSCLC. החוקרים ממליצים של בדיקה של 16 קשריות לימפה כנקודת סף תחתון להערכת איכות בדיקת קשריות הלימפה או להערכה פרוגנוסטית לאחר ניתוח, עבור מטופלים שהוגדרו עם מחלה שלא התפשטה לקשריות הלימפה.

 מקור

Numbers or Stations: From Systematic Sampling to Individualized Lymph Node Dissection in Non–Small-Cell Lung Cancer
Wen-Zhao Zhong, Si-Yang Liu, and Yi-Long Wu

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  קשריות לימפה,  בלוטות לימפה,  הישרדות כללית,  מחלה מפושטת,  נקודת סף,  מספר קשריות לימפה,  הערכה פרוגנוסטית,  כריתת ריאה,  מחלת סרטן
תגובות