מחקרים 06.06.2017

חשיפה לחוסמי TNF-α בתחילת ההריון אינה משפיעה על מהלך ההריון ובריאות היילוד

שימוש בחוסמי TNF-α מצד האב ומצד האם במהלך ההתעברות, בתחילת ההריון ולאורך כל ההריון אינו מגביר את הסיכון למומים מולדים או תוצאים שליליים אחרים בעוברים וביילודים וניתן להשתמש בתרופות אלו לטיפול במחלות שגרוניות בביטחון גם בעת ההריון

מאחר ומחלות שגרוניות דלקתיות רבות משפיעות על מבוגרים בגיל הפוריות, קיימים חששות לגבי בטיחות הטיפול הביולוגי במהלך ההריון. מחקר זה העריך את ההשפעות של חוסמי TNF-α על תוצאי הריון ויילודים.

נערך מעקב פרוספקטיבי אחר 38 הריונות, החל מנובמבר 2008 עד פברואר 2015. נתונים לגבי חשיפת אימהות לחוסמי TNF-α, פעילות המחלה, שימוש בתרופות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), תוצאי ההריון ותוצאי היילודים.

24 מבין 38 ההריונות (71.1%) נחשפו לחוסמי TNF-α בעת ההתעברות או בשליש הראשון להריון, 11 (28.9%) הריונות נחשפו לתרופות אלו לפני ההתעברות ושלושה הריונות (11.1%) אירעו לאחר חשיפה של האם לחוסמי TNF-α. אירעו שני מקרים של מומים מולדים: (1) יילוד אחד (4.2%) אובחן עם בקע סרעפתי מולד (congenital diaphragmatic hernia) ושופכן מורחב עם חסימה (obstructive megaureter); אמו של יילוד זה נחשפה לאדאלימומאב (Adalimumab - Humira) בעת ההתעברות/שליש ראשון להריון; (2) אחד העוברים (9.1%) היה עם טריזומיה של כרומוזום 16; אמו הפסיקה את השימוש באטנרצפט (Etanercept - Enbrel) ארבעה שבועות לפני ההתעברות.

לא נצפה הבדל מובהק בתוצאי ההריון והיילודים בין שתי הקבוצות ולא נצפו הבדלים מובהקים בתוצאי ההריון והיילודים בקבוצות השונות שטופלו בחוסמי TNF-α שונים. לא נצפו מומים מולדים בהקשר לחשיפת האב לחוסמי TNF-α.

תוצאות מחקר זה מציעות כי השימוש בחוסמי TNF-α בטוח בעת ההתעברות ובשליש הראשון להריון ואין קשר בין חשיפת האב לחוסמי TNF-α לתוצאי ההריון והיילודים.

מקור:

Hoxha A, Calligaro A, Di Poi E, Peccatori S, Favaro M, Del Ross T, Ramonda R, Grava C, Raffeiner B, Ravagni P, De Vita S, Ruffatti A.
Pregnancy and foetal outcomes following anti-tumor necrosis factor alpha therapy: A prospective multicentre study
Joint Bone Spine. 2017 Mar;84(2):169-173. doi: 10.1016/j.jbspin.2016.03.014. Epub 2016 Jun 22.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטנרצפט,  אנברל,  אדאלימומאב,  יומירה,  חוסמי TNF,  דלקת מפרקים אידיופטית של הילדות,  JADAS,  JADAS-12,  PedACR,  הפוגה בדלקת מפרקים,  פרופיל בטיחות,  בטיחות תרופתית בילדים,  בטיחות תרופתית בהריון,  תוצאי הריון,  בקע סרעפתי מולד,  שופכן מורחב,  טריזומיה בכרומוזום 16,  פעילות דלקתית
תגובות