דימום תוך גולגולתי 12.06.2017

דימום תוך גולגלתי בחולי פרפור פרוזדורים המקבלים נוגדי קרישה

בקרב מטופלי warfarin שפיתחו INR ,ICH בשבועיים טרם האירוע היה בתוך או קרוב לטווח הטיפולי בקרוב ל-80% מהמקרים. המחקר גילה כי ניתן להפחית את היארעות ICH בעזרת השימוש ב-apixaban במקום ב-warfarin והימנעות משימוש מקביל באספירין, במיוחד בחולים מבוגרים יותר

חקרנו את תדירות ומאפייני דימום תוך-גולגלתי (intracranial hemorrhage, ICH), הגורמים הקשורים לסיכון לו ואת התוצאות הקליניות לאחר ICH, הן בכלל האוכלוסייה והן בפילוח לפי הטיפול אליו הוקצה המטופל. זיהינו חולי ICH בקרב אוכלוסיית ניסוי Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation שקיבלו מנה אחת או יותר של תרופת הניסוי (18,140 משתתפים). היארעות ICH אומתה על ידי ועדת מומחים מרכזית. מודל רגרסיה ע"ש Cox שימש לזיהוי גורמים הקשורים לICH.

ICH אירע ב- 174 מטופלים: מרבית אירועי ICH היו ספונטניים (71.7%) לעומת חבלתיים (28.3%). Apixaban הביאה לשיעור ICH נמוך יותר באופן מובהק (0.33% לשנה), ללא תלות בסוג ובמיקום הדימום, בהשוואה לwarfarinי(0.80% לשנה). הגורמים הבלתי-תלויים שלוו בסיכון מוגבר לICH היו גיוס לניסוי באסיה או אמריקה הלטינית, גיל מתקדם, שבץ/אירוע איסכמי חולף (transient ischemic attack, TIA) קודם ושימוש באספירין בתחילת הניסוי. בקרב מטופלי warfarin, חציון (אחוזונים 25 ו - 75, בהתאמה) של הזמן מזמן מדידת הINRי(international normalized ratio) העדכנית ביותר ועד להופעת ICH היה 13 (6, 21) ימים.

חציון INR טרם היארעות הICH היה 2.6 (2.1, 3.0); ב78.5% מהמשתתפים נמדד INR מתחת ל3.0. לאחר היארעות ICH, ציון סולם Rankin המותאם (modified Rankin scale score) בשחרור היה 4 ומעלה ב55.7% מהמטופלים, ושיעור התמותה הכוללת לאחר 30 ימים עמד על 43.3% ללא הבדל בין מטופלי apixaban ומטופלי warfarin.

ICH אירע במטופלי warfarin בשיעור של 0.80% לשנה ללא קשר לאיזון INR, ובשיעור של 0.33% לשנה במטופלי apixaban, ולווה בתחלואה ותמותה גבוהות בטווח הקצר. ממצאים אלו מדגישים את הרלוונטיות הקלינית של הפחתת ICH בעזרת השימוש בapixaban  במקום warfarin והימנעות משימוש מקביל באספירין, במיוחד במטופלים מבוגרים יותר.

ניסוי זה נרשם ב www.clinicaltrials.gov תחת המזהה #NCT00412984

מקור:

Lopes RD, Guimarães PO, Kolls BJ, et al. Intracranial hemorrhage in patients with atrial fibrillation receiving anticoagulation therapy. Blood [Internet] 2017 [cited 2017 Jun 9];129(22):2980–7. Available from: http://www.bloodjournal.org/content/129/22/2980

נושאים קשורים:  מחקרים,  דימום תוך גולגולתי,  נוקדי קרישה,  פרפור פרוזדורים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך