שחמת הכבד 13.06.2017

טיפול בנוגדי קרישה בחולי שחמת הכבד עם פקקת של וריד השער

טיפול בנוגדי קרישה הוביל לשיעורי פתיחה גבוהים יותר של החסימה בווריד השער, ללא עלייה בסיכון לדימומים ועם ירידה בסיכון לדימום ספונטני מדליות בהשוואה להעדר טיפול

דימום כתוצאה מיתר לחץ דם פורטלי, ופקקת של וריד השער (portal vein thrombosis – PVT) מהווים שניהם סיבוכים שכיחים של שחמת הכבד. PVT מתרחש ב-50%-20% מהחולים הסובלים משחמת והינו סמן של פרוגנוזה עגומה. הטיפול בחולים הסובלים משחמת הכבד באמצעות נוגדי קרישה הוא מאתגר, שכן בשילוב עם הפרעות הקרישה הנלוות למחלה, ההנחה היא שהסיכון לדימום עולה. חוקרים מאיטליה ביקשו לערוך סקירת ספרות שיטתית ומטא-אנליזה על מנת לבחון את השפעת הטיפול בנוגדי קרישה על חולים עם שחמת הכבד ו-PVT.

החוקרים ערכו ניתוח שיטתי לנתונים שנאספו במסגרת מחקרים שנועדו להשוות את השפעתו של הטיפול בנוגדי קרישה (LMWH וקומדין) בהשוואה להעדר טיפול, על נסיגה או התקדמות של פקקת וריד השער, וכמו כן על שיעורם של דימומים בכלל ודימום מדליות בפרט.

נתונים סטטיסטיים: 8 מחקרים נכללו במחקר לצורך מטא-אנליזה (5 רטרוספקטיביים, 2 פרוספקטיביים ו-1 מבוקר אקראי), בהם לקחו חלק בסך הכל 353 מטופלים. מניתוח הנתונים עלה כי פתיחה חלקית או מלאה של החסימה בוריד הפורטלי נראתה בשיעור גבוה משמעותית מהחולים שטופלו בנוגדי קרישה בהשוואה לחולים שלא טופלו (72% לעומת 42%, בהתאמה; P<0.0001). פתיחה מלאה של החסימה נראתה ב-53% מהמטופלים בקבוצת המחקר בהשוואה ל-33% מהמטופלים בקבוצת הביקורת (לפי 6 מחקרים שכללו 217 מטופלים).

התקדמות של PVT נראתה בשיעור נמוך יותר בקרב מטופלים שטופלו בנוגדי קרישה (9% לעומת 33% לפי 6 מחקרים שכללו 225 מטופלים). ב-6 מהמחקרים (שכללו 257 חולים) דווח על היארעותם של דימומים, ולא נמצא הבדל בשיעורם בקרב קבוצת המחקר בהשוואה לקבוצת הביקורת (11% בשתי הקבוצות). בארבעה מהמחקרים (158 מטופלים) נבדקה היארעותם של דימומים ספונטניים מדליות שאירעו בשיעור נמוך משמעותית בקרב חולים שטופלו בנוגדי קרישה בהשוואה לאלה שלא טופלו.

סיכום: מתוצאות מטא-אנליזה זו עולה כי טיפול בנוגדי קרישה יעיל יותר בהשוואה להעדר טיפול בהשגת פתיחה של פקקת הוריד הפורטלי, ולא מוביל לעלייה בסיכון לדימומים באופן כללי. יתר על כן, נראה שטיפול זה מוביל לירידה בשיעורו של דימום מדליות (ייתכן שבעקבות ירידה בלחץ הדם הפורטלי עם פתיחת החסימה הורידית(. עם זאת, יש לסייג ולציין שהמדגם במחקר זה קטן, ורוב הנתונים נלקחו ממחקרים רטרוספקטיביים. ייתכן שיש מקום לביצוע מחקר אקראי מבוקר נרחב יותר על מנת לבחון את התוצאות המוצגות במחקר זה.

מקור:

Loffredo L et al. Effects of anticoagulants in patients with cirrhosis and portal vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2017 May 4; [e-pub].

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  פקקת,  וריד השער,  דימום מדליות,  נוגדי קרישה,  הפרעות קרישה,  גסטרואנטרולוגיה,  גסטרולוגיה,  מחלות כבד,  מחקרים,  שחמת
תגובות
 

צריך עבודות נוספות, פרוספקטיביות...