חברי וחברות האיגוד שלום,

אנו שמחים להודיע על פתיחת אתר האינטרנט לכנס ISCORT-17, אשר יתקיים באילת בתאריכים 9-13 בינואר 2018. לראשונה, כנס ISCORT הבא יתקיים תחת חסות ESMO ויוזמנו להשתתף בו גם רופאים וחוקרים שאינם חברי האיגוד, מהארץ ומהעולם. בהתאם, הוקם אתר חדש לכנס, אשר יאפשר רישום ומשלוח תקצירים גם למי שאינם חברי האיגוד. כדי להיכנס לאתר הכנס יש להקיש כאן.

כחלק מהאתר החדש נבנתה מערכת משלוח תקצירים חדשה אשר אנו מקווים שתקל הן על הליך המשלוח והן על הליך השיפוט. השנה מונתה ועדה מדעית, בראשות פרופ' וולף, הכוללת 11 חברים, כולם בעלי מעמד אקדמי מבוסס או ניסיון מחקרי רב, מתחומי התמחות שונים ומבתי חולים שונים. מטרתנו השנה היא להיעזר במערכת משלוח התקצירים החדשה ולאפשר לחברי הוועדה לשלוח תקצירים והצעות מחקר לסקירה לרבים מחברי האיגוד, כך לאפשר בחירה שיתופית ואובייקטיבית ככל האפשר. בבוא המועד אנו מצפים לשיתוף פעולה של חברי האיגוד בסקירת התקצירים שיועברו אליהם.

ניתן לשלוח תקצירים המציגים עבודה מחקרית מקורית, קלינית או מעבדתית. ניתן לשלוח גם תוצאות מחקרים שפורסמו במהלך השנה האחרונה. הסבר על אופן השליחה והקריטריונים לקבלה ניתן למצוא כאן.

קטגוריה חדשה נוספה השנה לכנס, הצגת תיאורי מקרים ע"י מתמחים. גם את תיאורי המקרים יש לשלוח בעזרת המערכת המקוונת. הסבר על קטגוריה זו, כולל נושאים להם תינתן עדיפות, ניתן למצוא כאן.

גם השנה תתקיים תחרות מענקי מחקר מטעם האיגוד. יש להגיש את הצעות המחקר דרך המערכת המקוונת בלבד. פירוט, הסברים וקריטריונים להגשה ניתן למצוא כאן.

כדי להיכנס לאתר משלוח התקצירים יש להקיש כאן. מערכת משלוח התקצירים כבר נפתחה, אנא מהרו ושלחו את עבודותיכם.

בכדי לאפשר משלוח הודעות קבלה עד סוף נובמבר 2017, המערכת תיסגר
ב- 1 באוקטובר' 2017.

גם השנה תתקיים תחרות פרסומים מצטיינים לשנת 2017. פירוט, הסברים וקריטריונים להגשה ניתן למצוא כאן.

את המאמרים יש לשלוח ישירות לפרופ' וולף (idow@tlvmc.gov.il) עד 5 בינואר 2018.

בברכה ובהצלחה לכולם

גיל בר-סלע, נשיא הכנס
עידו וולף, ראש הוועדה המדעית

נושאים קשורים:  ISCORT-17