בדיקת  דם ל- ctDNAי(circulating tumor DNA) עשויה לספק מידע בנוגע לשינויים גנטיים החלים בגידול הסרטני המשתנה עם הזמן. חוקרים מארצות הברית הציגו ב- Genitourinary Cancers Symposiumי(GUCS) שנערך השנה בפלורידה, תוצאות מחקר במסגרתו אפיינו ctDNA של חולי סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס (mCRPC), ובחנו את הקשר של מאפיינים אלו לשינויים שחלו תחת טיפול ולתוצאות קליניות.

לצורך כך, עברו חולי mCRPC בדיקת ctDNA (באמצעות בדיקת Guardant360) לפני התחלת טיפול סיסטמי חדש, ונתונים נאספו בנוגע למאפיינים קליניים, טיפולים קודמים וטיפול נוכחי, זמן עד לכישלון טיפולי (time to failure – TTF) והישרדות.

מבין 514 חולים שעברו את הבדיקה, ב- 482 (94%) נמצאו שינוי אחד או יותר ב- ctDNA. המוטציות הסומטיות הנפוצות ביותר היו ב- TP53י(36%), ARי(22%), APC (10%), NF1 (9%), EGFR, CTNNB1, ARID1Aי(6% כל אחד), ו- BRCA1, BRCA2, ו- PIK3CAי(5% כל אחד). הגנים עם מספרי העותקים הגבוהים ביותר היו AR (30%), MYCי(20%) ו- BRAFי(18%). מידע לגבי שינויים קליניים היה זמין בנוגע ל- 163 מטופלים. 28.8% מתוכם לא טופלו. מספר גבוה יותר של שינויי ctDNA נמצא קשור לזמן קצר יותר עד לכישלון טיפולי (HR 1.05; P=0.026). שינויים ב- AR הראו מגמה של קשר לזמן קצר יותר לכישלון טיפולי (HR 1.42; P=0.053), ולזמן הישרדות קצר יותר (HR 2.51; P=0.09). חולים שטופלו קודם לבדיקה הראו יותר שינויים חדשים ב- AR בהשוואה לאלו שלא טופלו (56% לעומת 37%; P=0.028).

החוקרים מסכמים כי ctDNA נמצאו בשכיחות גבוהה במטופלים עם mCRPC, ומציגים שינויים הדומים לאלו הנראים ברקמה הגידולית. מספר גבוה יותר של שינויים בכלל, ושינויים ב- AR בפרט, נמצאו קשורים בפרוגנוזה עגומה יותר.

מקור: 

SONPAVDE, Guru, et al. Circulating tumor (ct)-DNA alterations in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): Association with outcomes and evolution with therapy. 2017.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס,  mCRPC,  ctDNA,  Guardant360