בשנים האחרונות ישנו עניין הולך וגובר בפיתוח ואינטגרציה של מערכות אלקטרוניות המיועדות לחולי סרטן, ומאפשרות דיווח עצמי של תסמינים (patient-reported outcomes – PROs) כחלק מהמעקב האונקולוגי השגרתי. חוקרים מארצות הברית ביקשו להעריך את הקשר בין השימוש במערכת כזו להישרדות כוללת, בהשוואה לשגרת המעקב המקובלת, בקרב חולים עם מחלת סרטן גרורתית.

למחקר מבוקר אקראי גויסו חולים שהתקבלו לטיפול כימותרפי ב-Memorial Sloan Kettering Cancer Center בארצות הברית בין השנים 2007-2011. משתתפים חולקו באקראי למעקב שגרתי, או לקבוצת ה- PRO, במסגרתה דיווחו המשתתפים על הופעתם של 12 תסמינים שכיחים לפי ה- National Cancer Institute’s Common Terminology Criteria for Adverse Events באמצעות מילוי שאלון מקוון בין הביקורים. כאשר מטופל דיווח על תסמינים חמורים או על מגמת החמרה, אימייל נשלח לאחות קלינית האחראית על הטיפול בו. דיווח המסכם את עומס התסמינים הופק בעבור האונקולוג המטפל לקראת כל ביקור מעקב שגרתי. התוצאה העיקרית הוגדרה כהישרדות כוללת. תוצאות מחקר זה שתועדו במאמר קודם שפורסם ב- Journal of Clinical Oncology, כללו שינוי באיכות החיים הקשורה בבריאות (health related quality of life – HRQL), משך הטיפול הכימותרפי, וביקורים בחדר המיון. הממצאים הצביעו על שיפור ב- HRQL בקרב שיעור גבוה יותר מהחולים בקבוצת ה- PRO בהשוואה לקבוצת המעקב השגרתי (34% לעומת 18%), פחות ביקורים בחדר המיון (34% לעומת 41%) ופחות אשפוזים (45% לעומת 49%), ומשך טיפול כימותרפי ארוך יותר (8.2 לעומת 6.3 חודשים) בקבוצת ה- PRO.

במחקר לקחו חלק כ- 766 מטופלים, בטווח גילאים של 26-91 שנים (גיל חציוני 61), מתוכם 86% לבנים, 58% נשים, 22% חסרי השכלה תיכונית, ו- 30% ללא ניסיון בשימוש במחשב. ההישרדות החציונית הכוללת הייתה 31.2 חודשים (95% CIי24.5-39.6) בקבוצת ה- PRO, ו- 26.0 חודשים (95% CIי22.1-30.9) בקבוצת המעקב השגרתי (הבדל של 5 חודשים; P=0.03). בניתוח נתונים רב משתני יחס הסיכונים המחושב היה 0.83 (95% CIי0.70-0.99; P=0.04).

החוקרים מסכמים כי שילובה של מערכת מקוונת כחלק מהטיפול השגרתי בחולים עם מחלת סרטן מתקדמת נמצא קשור למשך הישרדות כוללת ארוך יותר בהשוואה למעקב השגרתי. אחד מההסברים האפשריים, לגישתם, הוא היענות מוקדמת והתייחסות של הצוות המטפל לתסמינים שונים, המאפשרת מניעה של החמרה נוספת במצב. עוד הסבר אפשרי הוא שמטופלים בקבוצת המעקב המקוון הצליחו להישאר תחת טיפול כימותרפי למשך זמן ארוך יותר בהשוואה לאלו שהיו תחת מעקב שגרתי. יש לשקול, הם מציעים, שילוב של מערכות מקוונות כחלק משגרת טיפול איכותי בחולי סרטן.

מקור: 

BASCH, Ethan, et al. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. JAMA, 2017.‏

BASCH, Ethan, et al.  Symptom monitoring with patient-reported outcomes during routine cancer treatment: a randomized controlled trial.  J Clin Oncol, 2016;34(6):557-565.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי,  מערכת מקוונת,  patient-reported outcomes,  health related quality of life