שוק הוא מצב מסכן חיים המתאפיין בפרפוזיה ירודה לרקמות העשויה להוביל לכשל מערכות לא הפיך. שוק וזודילטורי מתאפיין בהרחבת כלי הדם בפריפריה עם ירידת לחץ דם, למרות תפוקה לבבית שמורה. וזופרסורים מהווים את הטיפול המקובל בקרב חולים שלחץ הדם שלהם נותר נמוך למרות מתן נוזלים בכמות מספקת. במחקר המתפרסם ב-NEJM ביקשו החוקרים לבחון את יעילותו של אנגיוטנסין II כטיפול בחולים הסובלים מהלם וזודילטורי, ואינם מגיבים לטיפול בוזופרסורים במינון גבוה.

במחקר בינלאומי נכללו חולים במצב של שוק וזודילטורי שטופלו בנוראפינפרין במינון של לפחות 0.2 מק"ג/ק"ג/דקה (או בוזופרסורים אחרים במינון אקוויוולנטי), במשך לפחות 6 שעות אך לא יותר מ-48 שעות, עם (mean arterial pressure (MAP בין 55-70 mmHg. החולים חולקו באופן אקראי לקבל טיפול באנגיוטנסין II או בפלצבו. התוצאה העיקרית שהוגדרה למחקר היתה תגובה לטיפול עם עליית MAP של 10 mmHg לפחות, או עד ל-75 mmHg לפחות, כעבור 3 שעות ממתן העירוי וללא עלייה במינונם של וזופרסורים.

נתונים סטטיסטיים: במחקר נכללו 321 חולים לצורך ניתוח הנתונים. עליית MAP נראתה ב-69.9% חולים בקבוצת המחקר, בהשוואה ל-23.4% מקבוצת הביקורת (OR 7.95; 95% CI 4.76-13.3). בתום 48 שעות נראה שיפור משמעותי יותר לפי דירוג SOFAי(Sequential Organ Failure Assesment) בקבוצת המחקר בהשוואה לקבוצת הביקורת (-1.75 לעומת -1.28; P=0.01). תופעות לוואי רציניות תועדו ב-60.7% מהחולים בקבוצת המחקר וב-67.1% מהחולים בקבוצת הביקורת. תמותה בתוך 28 ימים אירעה ב-46% מהחולים בקבוצת המחקר וב-54% מהחולים בקבוצת הביקורת (HR 0.78; 95% CI 0.57-1.07; P=0.12).

סיכום: החוקרים מסכמים כי אנגיוטנסין II נמצא יעיל כמעלה לחץ דם בקרב חולים השרויים בהלם וזודילטורי ואינם מגיבים למתן וזופרסורים במינון גבוה. כמובן שיש לסייג ולהוסיף כי לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות בשיעורי תמותה כעבור 28 ימים.

 מקור:

KHANNA, Ashish, et al. Angiotensin II for the Treatment of Vasodilatory Shock. New England Journal of Medicine, 2017.‏

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  שוק וזודילטורי,  וזופרסורים,  אנגיוטנסין II,  mean arterial pressure,  SOFA score,  לחץ דם,  טיפול נמרץ,  מחקרים