כדי לעודד רופאים וחוקרים ישראלים צעירים לשלוח תקצירים ולהציג את עבודתם בכנסים חשובים בחו"ל, ועד איל"ה החליט להקצות תקציב למילגות השתתפות בכנסים אלה למי שעבודתם תתקבל להצגה.
יוענקו עד 6 מענקים בגובה עד 5,000 ₪ .

הקריטריונים הם:

  • המועמד חייב להיות מחבר ראשון בתקציר העבודה ומציג העבודה בכינוס בחו"ל.
  • תינתן עדיפות להשתתפות בכנסים בינלאומיים חשובים: ESHRE, ASRM, SRI, SSR, ENDO, ESE.
  • תינתן עדיפות למועמד המציג עבודה כ -Oral Presentation.
  • תינתן עדיפות למתמחים.
  • על המועמד להיות חבר איל"ה או סטודנט שמונחה על ידי חבר איל"ה.
    לבקשה יש לצרף מכתב המלצה ממנהל המחלקה/מנהל המעבדה/ ראש הקבוצה, ואישור האגודה הבינלאומית מארגנת הכנס, המוכיח קבלת העבודה להצגה בכינוס.

שימו לב לתאריכי היעד לשליחת תקצירים לכנסים השונים לבל תפסידו ההזדמנות להשתתף!

את הבקשות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: gevat@szmc.org.il

בהצלחה
ועד איל"ה

נושאים קשורים:  הודעות