מלנומה מתקדמת 17.07.2017

מחקר יפני חדש מאשר את היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב לטיפול במלנומה מתקדמת

מחקר שנערך ביפן מצא כי רבע מהמטופלים שקיבלו פמברוליזומאב (קיטרודה) עבור מלנומה מתקדמת שמקורה בעור או בריריות, הגיבו לטיפול ושמרו על תגובה ממושכת. תופעות הלוואי של הטיפול הוגבלו ברוב המקרים לתופעות עוריות, הפרעה בתפקוד בלוטת התריס ואנמיה

מחקר זה העריך את הבטיחות ואת הפעילות נוגדת הגידול של פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda), נוגדן חד-שבטי נגד PD-1, בקרב מטופלים יפנים עם מלנומה מתקדמת.

במחקר KEYNOTE-041 בשלב Ib זה קיבלו המטופלים פמברוליזומאב במינון 2 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות (Q3W) למשך עד שנתיים, התקדמות מוכחת של המחלה או רעילות בלתי נסבלת. תגובת הגידול הוגדרה לפי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 – RECIST1.1) והוערכה בסקירת חוקרים ובסקירה מרכזית.

Staquis
Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

42 מטופלים עם מלנומה מתקדמת קיבלו פמברוליזומאב. מחלה שמקורה ההיסטולוגי בעור (primary cutaneous) נצפתה בקרב 34 מטופלים (81.0%) בעוד שמחלה שמקורה ההיסטולוגי בריריות (primary mucosal) נצפתה בקרב שמונה מטופלים (19.0%).

34 מטופלים (81.0%) חוו תופעות לוואי הקשורות לטיפול, כשהשכיחות ביותר היו גרד (pruritus), פריחה מקולו-פפולרית, תשישות ותת-פעילות של בלוטת התריס. תופעות לוואי בדרגות 3-5 אירעו בקרב שמונה מטופלים (19.0%). תופעות הלוואי היחידה בדרגה 3-5 שדווחה בשני מטופלים לפחות היתה אנמיה. אירעו שני מקרי מוות הקשורים לטיפול (דימום מוחי ומוות מסיבה לא ידועה).

מבין 37 מטופלים שהיו זמינים לבדיקות, שיעורי התגובה הכללית המאומתת (overall response rates - ORRs) שנקבעו בסקירה מרכזית היו 24.1% (95% רווח בר סמך: 10.3-43.5) עבור מלנומת עור ו- 25.0% (3.2-65.1) עבור מלנומת ריריות. התגובות לטיפול היו ממושכות וחציון משך התגובה לא הושג באף אחת משתי אוכלוסיות המטופלים. בנוסף, חציון ההישרדות הכללית לא הושג. 82% מהמטופלים עם מלנומת עור ו- 51.4% מהמטופלים עם מלנומת ריריות שרדו במשך 12 חודשים.

פרופיל הבטיחות של פמברוליזומאב (קיטרודה) בקרב מטופלים יפנים היתה דומה לזה שנצפה במחקרים קליניים קודמים. פמברוליזומאב סיפקה פעילות נוגדת-גידול מבטיחה בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת.

מקור: 

Yamazaki N, Takenouchi T, Fujimoto M, Ihn H, Uchi H, Inozume T, Kiyohara Y, Uhara H, Nakagawa K, Furukawa H, Wada H, Noguchi K, Shimamoto T, Yokota K.
Phase 1b study of pembrolizumab (MK-3475; anti-PD-1 monoclonal antibody) in Japanese patients with advanced melanoma (KEYNOTE-041)
Cancer Chemother Pharmacol. 2017 Apr;79(4):651-660. doi: 10.1007/s00280-016-3237-x. Epub 2017 Mar 11.

נושאים קשורים:  מלנומה מתקדמת,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  חוסם PD-1,  נוגדן חד-שבטי ל- PD-1,  פרופיל בטיחות,  גרד,  פריחה מקולו-פפולרית,  תשישות,  תת פעילות בלוטת התריס,  אנמיה,  מוות הקשור לטיפול,  היסטולוגיה,  מלנומה עורית,  מלנומה של ריריות,  תגובה לטיפול,  הישרדות כללית,  תגובה ממושכת,  מחקרים
תגובות