מלנומה מתקדמת 17.07.2017

שינויים בביטוי PD-L1 ובהסתננות תאי מערכת החיסון לגידול בשלב מוקדם של הטיפול מנבאים תגובה לחוסמי PD-1

מחקר שבחן ביופסיות מכ- 25 מטופלים עם מלנומה מתקדמת שנאספו לפני, בתחילת טיפול בחוסמי PD-1 (פמברוליזומאב או ניבולומאב) ובמהלך התקדמות המחלה, מצא כי תגובה לטיפול נקשרה להסתננות גבוהה של תאי T לפני ובשלבים מוקדמים של הטיפול ולביטוי מוגבר של PD-L1 על ידי תאי מערכת החיסון עם תחילת הטיפול

הפרעה לאיתות PD-L1/PD-1 בתאי T ציטוטוקסיים על ידי חוסמי נקודות בקרה (checkpoint blockade) משפרת את הישרדותם של חולי סרטן. מחקר זה נערך במטרה לזהות שינויים בביטוי PD-L1 על ידי הגידול ובהסתננות תאי מערכת החיסון הקשורים לגידול בעקבות טיפול בחוסמי PD-1 בקרב מטופלים עם מלנומה, בפרט בשלבים הראשונים של הטיפול התרופתי, ולקשר בין שינויים אלו לתגובה לטיפול.

46 ביופסיות מ- 23 מטופלים עם גידולי מלנומה בלתי-נתיחה בשלבים III-IV שטופלו עם פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda) או ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) נבדקו במחקר זה. הביופסיות נלקחו לפני תחילת הטיפול (n=21), בחודשיים הראשונים לטיפול (n=20) או במהלך התקדמות המחלה לאחר תגובה קודמת (n=5). 13 מטופלים הגיבו לטיפול בעוד שעשרה לא הגיבו. תגובה לטיפול הוגדרה כתגובה מלאה, חלקית או תגובה ממושכת של מחלה יציבה לפי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (RECIST/irRC).

צפיפות תאי T שהסתננו לגידול ומבטאים PD-1 היתה גבוהה פי שבע לפני הטיפול (p=0.006) ופי חמש במהלך הטיפול (p=0.011) בקרב מטופלים שהגיבו לטיפול, בהשוואה למטופלים שלא הגיבו; צפיפות תאים אלו בגידול נקשרה לעוצמת התגובה הרדיולוגית של הגידול (r= -0.729, p=0.001 ו- r= -0.729, p=0.001, בהתאמה). לא היה הבדל מובהק בין קבוצות המטופלים מבחינת ביטוי PD-L1 בתאי הגידול ובמקרופאגים לפני הטיפול, אך במהלך הטיפול, ביטוי PD-L1 בשני סוגי תאים אלו היה גבוה יותר בקרב מטופלים שהגיבו לעומת מטופלים שלא הגיבו לטיפול (p=0.025 ו- p=0.033). ביופסיות שנאספו במהלך הטיפול ממטופלים שהגיבו לטיפול הראו עליות מובהקות בצפיפות לימפוציטים מסוג CD8+ (p=0.046) ומקרופאגים מסוג CD68+ (p=0.046) בתוך הגידול, בהשוואה לביופסיות שנאספו לפני הטיפול מאותם מטופלים.

צפיפות גבוהה של תאי T המבטאים PD-1 לפני הטיפול מצביעה על דיכוי פעיל של מרכיבי מערכת החיסון באזור הגידול, דיכוי אשר מתבטל על ידי תרופות שחוסמות את מסלול PD-1. זאת ועוד, יצירת פרופיל אימונולוגי לביופסיות שנאספו במהלך הטיפול והראו ביטוי PD-L1 מוגבר והסתננות מוגברת של תאי מערכת החיסון הראו יכולת ניבוי גבוהה יותר בהשוואה לביופסיות שנאספו לפני תחילת הטיפול, ועשויות לאפשר בחירה טובה יותר של מטופלים שעשויים להניב ככל האפשר מתרופות החוסמות את
PD-1. עם זאת, אך יש צורך בהערכות נוספות לשימוש זה בביופסיות.

מקור: 

Vilain RE, Menzies AM, Wilmott JS, Kakavand H, Madore J, Guminski A, Liniker E, Kong B, Cooper A, Howle JR, Saw RPM, Jakrot V, Lo S, Thompson JF, Carlino MS, Kefford RF, Long GV, Scolyer RA.
Dynamic changes in PD-L1 expression and immune infiltrates early during treatment predict response to PD-1 blockade in melanoma
Clin Cancer Res. 2017 May 16. pii: clincanres.0698.2016. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-0698. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מלנומה מתקדמת,  חוסמי נקודות בקרה,  PD-1,  PD-L1,  תאי T,  הסתננות תאי מערכת החיסון,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  ניבולומאב,  אופדיבו,  תגובה לטיפול,  CD8+,  CD68+,  מחקרים
תגובות