האיגוד האונקולוגי מברך את ד"ר רפי פפר על בחירתו להשתתפות בקבוצת המומחים של האיגוד האירופאי לקרינה ESTRO לקביעת הקוריקולום של ESTRO

 

נושאים קשורים:  הודעות