ראיות שפורסמו בתקופה האחרונה (Holch JW et al. Eur J Cancer 2017) מציעות כי יתרונות הטיפול בחוסמי EGFR מוגבלים לסרטן במעי הגס השמאלי (left-sided colorectal cancer – L-CRC) ללא מוטציה בגן RAS. עם זאת, אלו ממצאים ראשוניים בלבד. מסיבה זו בדק מחקר זה מטופלים עם CRC במעי הימני (R-CRC) שגויסו למחקר FIRE-3, אשר העריך את היעילות של טיפול קו-ראשון עם כימותרפיית FOLFIRIי(5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לוקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) עם צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) או עם בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin), בקרב מטופלים עם CRC גרורתי (mCRC) ללא מוטציה ב- RAS.

הכפיפה הטחולית (splenic flexure) סייעה בהבדלים בין המעי השמאלי והמעי הימני. ניתוח הישרדות בוצע באמצעות הערכת קפלן-מאייר וההבדלים בוטאו במבחן דירוג-לוג (Log-Rank test), יחסי סיכון (hazard ratios – HRs) ו- 95% רווח בר סמך. נתונים רדיולוגיים מרכזיים בלתי-תלויים שימשו לחישוב הצטמקות מוקדמת של הגידול בשיעור 20% ומעלה (early tumor shrinkage - ETS) ועומק התגובה.

330 מטופלים היו זמינים להערכת רדיולוגית מרכזית. בקרב מטופלים עם
L-CRCי(n=257), טיפול קו-ראשון ב- FOLFIRI יחד עם סטוקסימאב הביא להישרדות כללית ארוכה יותר, בהשוואה לטיפול קו-ראשון ב- FOLFIRI יחד עם בוואציזומאב (HR: 0.68, p=0.016). בקרב מטופלים עם R-CRCי(n=68), ההישרדות הכללית היתה דומה בשתי קבוצות הטיפול (HR:י1.11, p=0.715). בקרב מטופלים עם R-CRC ו- ESTי<20%, ההישרדות הכללית היתה קצרה יותר בקרב מטופלים שטופלו ב- FOLFIRI וסטוקסימאב (HR:י1.90, p=0.09). ההישרדות הכללית של מטופלים עם R-CRC שהשיגו ESTי≥20% היתה דומה בשתי קבוצות הטיפול (HR:י1.05, p=0.90).

מטופלים עם mCRC במעי הימני אינם מרכיבים אוכלוסייה אחידה וקשה להסיק מסקנות לגביהם. מטופלים שהשיגו ETSי≥20% מהווים תת-קבוצה שיעילות הטיפול ב- FOLFIRI עם סטוקסימאב דומה עבורה כמו FOLFIRI עם בוואציזומאב, מבחינת תוצאי ההישרדות הכללית, התגובה הכללית ועומק התגובה.

מקור: 

Right-sided colorectal cancer (RC): Response to first-line chemotherapy in FIRE-3 (AIO KRK-0306) with focus on early tumor shrinkage (ETS) and depth of response (DpR)
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3586)

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  מחקר FIRE-3,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  FOLFIRI,  5-פלואורואורציל,  לוקובורין,  אירינוטקאן,  בוואציזומאב,  אווסטין,  מעי ימני,  מעי שמאלי,  הצטמקות מוקדמת של הגידול,  עומק התגובה,  הישרדות כללית,  נושא mCRC בחסות חברת Merck