מחקרים

טיפול קו-ראשון עם FOLFIRI וסטוקסימאב בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס השמאלי

מחקר שהקיף 330 מטופלים עם סרטן גרורתי במעי הגס (mCRC) מצא כי הוספת סטוקסימאב (ארביטוקס) לכימותרפיית FOLFIRI אמנם משפרת בעשרות אחוזים את התוצאים בקרב מטופלים עם מחלה במעי השמאלי, אך היא אינה יעילה יותר מהוספת בוואציזומאב (אווסטין) ל- FOLFIRI כאשר מקור המחלה במעי הימני, בפרט כאשר ישנה הצטמקות מוקדמת של הגידול

ראיות שפורסמו בתקופה האחרונה (Holch JW et al. Eur J Cancer 2017) מציעות כי יתרונות הטיפול בחוסמי EGFR מוגבלים לסרטן במעי הגס השמאלי (left-sided colorectal cancer – L-CRC) ללא מוטציה בגן RAS. עם זאת, אלו ממצאים ראשוניים בלבד. מסיבה זו בדק מחקר זה מטופלים עם CRC במעי הימני (R-CRC) שגויסו למחקר FIRE-3, אשר העריך את היעילות של טיפול קו-ראשון עם כימותרפיית FOLFIRIי(5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לוקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) עם צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) או עם בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin), בקרב מטופלים עם CRC גרורתי (mCRC) ללא מוטציה ב- RAS.

הכפיפה הטחולית (splenic flexure) סייעה בהבדלים בין המעי השמאלי והמעי הימני. ניתוח הישרדות בוצע באמצעות הערכת קפלן-מאייר וההבדלים בוטאו במבחן דירוג-לוג (Log-Rank test), יחסי סיכון (hazard ratios – HRs) ו- 95% רווח בר סמך. נתונים רדיולוגיים מרכזיים בלתי-תלויים שימשו לחישוב הצטמקות מוקדמת של הגידול בשיעור 20% ומעלה (early tumor shrinkage - ETS) ועומק התגובה.

330 מטופלים היו זמינים להערכת רדיולוגית מרכזית. בקרב מטופלים עם
L-CRCי(n=257), טיפול קו-ראשון ב- FOLFIRI יחד עם סטוקסימאב הביא להישרדות כללית ארוכה יותר, בהשוואה לטיפול קו-ראשון ב- FOLFIRI יחד עם בוואציזומאב (HR: 0.68, p=0.016). בקרב מטופלים עם R-CRCי(n=68), ההישרדות הכללית היתה דומה בשתי קבוצות הטיפול (HR:י1.11, p=0.715). בקרב מטופלים עם R-CRC ו- ESTי<20%, ההישרדות הכללית היתה קצרה יותר בקרב מטופלים שטופלו ב- FOLFIRI וסטוקסימאב (HR:י1.90, p=0.09). ההישרדות הכללית של מטופלים עם R-CRC שהשיגו ESTי≥20% היתה דומה בשתי קבוצות הטיפול (HR:י1.05, p=0.90).

מטופלים עם mCRC במעי הימני אינם מרכיבים אוכלוסייה אחידה וקשה להסיק מסקנות לגביהם. מטופלים שהשיגו ETSי≥20% מהווים תת-קבוצה שיעילות הטיפול ב- FOLFIRI עם סטוקסימאב דומה עבורה כמו FOLFIRI עם בוואציזומאב, מבחינת תוצאי ההישרדות הכללית, התגובה הכללית ועומק התגובה.

מקור: 

Right-sided colorectal cancer (RC): Response to first-line chemotherapy in FIRE-3 (AIO KRK-0306) with focus on early tumor shrinkage (ETS) and depth of response (DpR)
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3586)

נושאים קשורים:  מחקרים,  mCRC,  מחקר FIRE-3,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  FOLFIRI,  5-פלואורואורציל,  לוקובורין,  אירינוטקאן,  בוואציזומאב,  אווסטין,  מעי ימני,  מעי שמאלי,  הצטמקות מוקדמת של הגידול,  עומק התגובה,  הישרדות כללית,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס
תגובות