מחקר FIRE-3 השווה בין הוספת סטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) או בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin) לטיפול קו-ראשון עם כימותרפיית FOLFIRIי(5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לוקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) בקרב 592 מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציה באקסון 2 של הגן KRAS.

תתי-קבוצות מולקולריות מוסכמות (Consensus molecular subgroups - CMS) הינן קבוצות של גידולים ממאירים שמקורם במעי הגס אשר חולקו לפי חתימה גנטית לארבעה סוגים שונים. הרלבנטיות של CMS בטיפול ב- mCRC עדיין לא ברורה.

משתתפי המחקר חולקו לקבוצות CMS של CRC:יCMS1 (היפר-מוטציות, חוסר-יציבות גנומית [microsatellite unstable], שפעול חזק של מערכת החיסון), CMS2 (סרטן אפיתליאלי עם הגברת האיתות במסלולים WNT
ו- MYC),יCMS3 (סרטן אפיתליאלי עם הפרעה חמורה בתפקוד המטבולי)
ו- CMS4 (שפעול חזק של TGF-β, פלישה לסטרומה ואנגיוגנזה).

החתימות הגנטיות של דגימות הגידולים שנאספו במחקר FIRE-3 נותחו במערך הרקמות Xcel של ALMAC. שיעורי ההישרדות הושוו באמצעות הערכות קפלן-מאייר ומבחני דירוג-לוג (log-rank tests). יחסי הסיכון (hazard ratios – HRs) הוערכו בשיטת הסיכון היחסי על שם קוקס.

ניתן היה לקבוע את סיווג CMS ב- 385 דגימות שהיו זמינות מאוכלוסיית המחקר עם כוונה לטפל (intention to treat population; n=592). באוכלוסייה זו, שהיתה ללא מוטציה באקסון 2 של KRASי(n=385), תדירויות הסיווג היו כדקלמן: 14% עם CMS1,י36.6% עם CMS2,י11.7% עם CMS3,י29.1% עם CMS4 ו- 12.2% עם סיווג לא מוסכם (non-consensus). בקרב מטופלים ללא מוטציות ב- RASי(n=315), תדירויות הסיווג היו: 11.1% עם CMS1,י38.1% עם CMS2,י9.5% עם CMS3,י29.5% עם CMS4 ו- 11.7% עם סיווג לא מוסכם.

סיווג CMS נמצא כמנבא פרוגנוסטי, אשר אינו תלוי בסוג הטיפול, לשיעור התגובה האובייקטיבית (p=0.023), ההישרדות ללא התקדמות (p<0.001) וההישרדות הכללית (p<0.001). יעילות הוספת סטוקסימאב ל- FOLFIRI, לעומת הוספת בוואציזומאב ל- FOLFIRI, היתה גבוהה יותר ברוב קבוצות
ה- CMS, אמנם ללא הבדל בהישרדות ללא התקדמות (CMS1:יHR:י1.08, p=0.83; CMS2:יHR:י1.14, p=0.54; CMS3:יHR:י0.90, p=0.76; CMS4:יHR:י0.67, p=0.07) אך עם יתרון בהישרדות הכללית (CMS1: HR: 0.68, p=0.28; CMS2: HR: 0.80, p=0.40; CMS3: HR: 0.77, p=0.60; CMS4: HR: 0.53, p=0.016).

סיווג CMS יכול לשמש כמנבא פרוגנוסטי עבור מטופלים עם mCRC. היתרון ההישרדותי שמביא הטיפול ב- FOLFIRI אינו שונה באופן מובהק עם סטוקסימאב (ארביטוקס) לעומת בוואציזומאב (אווסטין) בקבוצות ה- CMS השונות, למרות נטייה להישרדות ממושכת יותר עם הוספת סטוקסימאב ל- FOLFIRI במטופלים עם סיווג CMS4.

מקור: 

Consensus molecular subgroups (CMS) of colorectal cancer (CRC) and first-line efficacy of FOLFIRI plus cetuximab or bevacizumab in the FIRE3 (AIO KRK-0306) trial
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3510)

הפירוט של תתי-הקבוצות נלקח מהתקציר:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26457759

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  בוואציזומאב,  אווסטין,  FOLFIRI,  5-פלואורואורציל,  לוקובורין,  אירינוטקאן,  מחקר FIRE-3,  תתי-קבוצות מולקולריות מוסכמות,  CMS,  חתימה גנטית,  תת-קבוצת מולקולרית מוסכמת,  CMS1,  CMS2,  CMS3,  CMS4,  KRAS,  RAS,  תגובה אובייקטיבית,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  נושא mCRC בחסות חברת Merck