בעוד שהטיפול בסטטינים לצורך מניעה ראשונית הוכח כמפחית תחלואה קרדיווסקולרית, אין הוכחות מספקות ליעילותו במניעה ראשונית בקרב מבוגרים בני 75 שנים ויותר. חוקרים מארצות הברית ערכו ניתוח המשך (post-hoc) לנתונים שנאספו במסגרת מחקר ALLHAT-LLT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) במטרה לבחון את יעילותם של סטטינים הניתנים כטיפול למניעה ראשונית של מחלות לב וכלי דם בקרב מבוגרים בגילאים 74-65 שנים ובגילאי 75 ומעלה.

במחקר נכללו כ-2,867 מבוגרים בני 65 ומעלה, עם יתר לחץ דם אך ללא עדות לטרשת עורקים שלקחו חלק במחקר ALLHAT-LLT בין השנים 2002-1994, כאשר מחציתם טופלו בפראבאסטטין במינון 40 מ"ג ליממה, ומחציתם טופלו כמקובל. התוצאה העיקרית הוגדרה כתמותה מכל סיבה שהיא. תוצאות משנית כללו תמותה מסיבות שונות ואירועים לבביים.

נתונים סטטיסטיים: 1,467 משתתפים נכללו בקבוצת הטיפול בפראבאסטטין, ו-1,400 בקבוצת הטיפול השגרתי. ערכי LDL חציוניים בראשית המחקר היו 147.7 מ"ג/ד"ל ו- 147.6 מ"ג/ד"ל בשתי הקבוצות, בהתאמה. בתום 6 שנים, ערכי LDL היו 109.1 מ"ג/ד"ל בקבוצת המחקר ו-128.8 מ"ג/ד"ל בקבוצת הביקורת. יחסי הסיכונים (hazard ratio) המחושבים לתמותה מכל סיבה שהיא בקבוצת המחקר בהשוואה לקבוצת הביקורת היו 1.18 בקרב מבוגרים מעל גיל 65 (95% CI 0.97-1.42; P=0.9), 1.08 בקרב מבוגרים בין הגילאים 65-74 (95% CI 0.85-1.37; P=0.55), ו- 1.34 בקרב מבוגרים מעל גיל 75 (95% CI 0.98-1.84; P=0.07). לא נמצא הבדל משמעותי בהיארעותם של אירועים לבביים בין שתי הקבוצות.

סיכום: החוקרים מסכמים כי לא נמצאה תועלת במתן של פראבאסטטין למניעה ראשונית בקרב מבוגרים מעל גיל 65 עם היפרליפידמיה בינונית ויתר לחץ דם. יתר על כן, נראתה מגמה (לא מובהקת) של עלייה בתמותה מכל סיבה שהיא בקרב בני 75 ומעלה שטופלו בסטטינים.

מקור:

Han BH, Sutin D, Williamson JD, Davis BR, Piller LB, Pervin H, Pressel SL, Blaum CS, for the ALLHAT Collaborative Research Group. Effect of Statin Treatment vs Usual Care on Primary Cardiovascular Prevention Among Older Adults The ALLHAT-LLT Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online May 22, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.1442

עריכה: מאת ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  סטטינים,  דיסליפידמיה,  טרשת עורקים,  מניעה ראשונית,  מחקרים