webinar 02.08.2017

וובינר מדעי: EMPA REG and Stroke

medic webinar מציגים את הרצאתו של פרופ' ברנרד זינמן מאוניברסיטת טורונטו, החוקר הראשי במחקר ה-EMPA REG. השתתפות בקורס מקנה 2 נק' CME

תגובות