קוליטיס כיבית 03.08.2017

טיפול אינדוקציה ואחזקה עם Tofacitinib לחולי קוליטיס כיבית

מחקר שלב 3: Tofacitinib, מעכב JAK, הראה יעילות כטיפול אינדוקציה ואחזקה בקרב חולים עם UC בינונית עד קשה, אך נמצא קשור לשיעור גבוה יותר של זיהומים ואירועים קרדיווסקולריים

Tofacitinib, תרופה במתן פומי ממשפחת מעכבי Janus kinaseי(JAK inhibitors), הראתה יעילות במסגרת מחקר שלב 2 כטיפול אינדוקציה בקרב חולי קוליטיס כיבית (ulcerative colitis; UC). במחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב-NEJM ביקשו החוקרים להעריך את יעילותה של Tofacitinib כטיפול אינדוקציה ואחזקה בקרב חולי UC.

לשלושה מחקרים אקראיים כפולי סמיות, שלב 3, גויסו מטופלים בוגרים הסובלים מ- UC. במחקרי OCTAVE inductionי1 ו-2 לקחו חלק 598 ו-541 מטופלים, בהתאמה, עם UC פעילה בחומרה בינונית עד קשה למרות טיפול קודם כמקובל, או טיפול בחסמי TNF. החולים חולקו באופן אקראי לקבל טיפול אינדוקציה ב-Tofacitinib במינון 10 מ"ג פעמיים ביום, או בפלצבו, למשך 8 שבועות. התוצאה העיקרית הוגדרה כרמיסיה (לפי Mayo score) כעבור 8 שבועות. למחקר OCTAVE sustain גויסו 593 מטופלים שהראו תגובה קלינית לטיפול האינדוקציה, וחולקו באופן אקראי לקבל טיפול אחזקה עם Tofacitinib (במינון 5 או 10 מ"ג פעמיים ביום) או בפלצבו למשך 52 שבועות. התוצאה העיקרית הייתה רמיסיה כעבור 52 שבועות טיפול. בשתי הקבוצות קיבלו המשתתפים טיפול באמינוסליצילטים ובגלוקוקורטיקואידים (במינון של עד 25 מ"ג פרדניזון או שווה ערך, ותוך ירידה הדרגתית במינון במחקר sustain) בהתאם לצורך, בנוסף לטיפול שניתן במסגרת המחקר.

נתונים סטטיסטיים: במחקר OCTAVE Induction 1, שיעור נסיגת המחלה כעבור 8 שבועות היה 18.5% בקבוצת הטיפול בהשוואה ל- 8.2% בקבוצת הפלצבו, ואילו במחקר OCTAVE Induction 2 שיעורי הרמיסיה היו 16.6% בקבוצת המחקר לעומת 3.6% בקבוצת הפלצבו. במחקר OCTAVE Sustain שיעורי נסיגת המחלה כעבור 52 שבועות היו 34.3% בקרב מטופלים שקיבלו Tofacitinib במינון 5 מ"ג, ו-40.6% בקרב מטופלים שקיבלו מינון של 10 מ"ג, בהשוואה ל-11.1% בקבוצת הפלצבו.

בשני מחקרי האינדוקציה, שיעורם הכולל של זיהומים וזיהומים רציניים היה גבוה יותר בקבוצת ה-Tofacitinib בהשוואה לקבוצת הפלצבו, ואילו במחקר ה- OCTAVE Sustain שיעורם של זיהומים רציניים היה דומה בין הקבוצות, אך שיעורם הכולל של זיהומים וזיהומי הרפס זוסטר היה גבוה יותר בקבוצת המחקר. אבחנה של סרטן עור שאינו מלנומה נעשתה ב-5 מטופלים מקבוצות המחקר, ובמטופל אחד מקבוצות הפלצבו, אירועים קרדיווסקולרים אירעו ב-5 מטופלים מקבוצות המחקר ולא אירעו בקבוצות הפלצבו, ובהשוואה לקבוצות הפלצבו, בקרב מטופלים ב- Tofacitinib נראתה עלייה ברמות שומני הדם.

סיכום: החוקרים מסכמים כי בקרב מטופלים עם קוליטיס כיבית בינונית עד חמורה, Tofacitinib נמצא יעיל כטיפול אינדוקציה ואחזקה בהשוואה לפלצבו. עם זאת, יש לקחת בחשבון את שיעורם הגבוה יותר של זיהומים, כולל זיהומים חמורים וזיהומי הרפס זוסטר, בקרב משתתפים שטופלו ב-Tofacitinib.

 מקור:

SANDBORN, William J., et al. Tofacitinib as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. New England Journal of Medicine, 2017, 376.18: 1723-1736.‏

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מעכבי JAK,  Tofacitinib,  מחקרים,  קוליטיס
תגובות