מחקרים 06.08.2017

דום נשימה חסימתי חמור בשינה קשור לאוטם של כלי דם קטנים במוח ונפוץ בקרב מטופלים עם יתר לחץ דם

מחקר חתך שהקיף קרוב ל- 200 מטופלים עם יתר לחץ דם, מצא כי דום נשימה חסימתי חמור בשינה, שאירע בשכיחות גבוהה בסך הכל בקרב משתתפי המחקר, אמנם אינו קשור לסיכוי מוגבר לאוטם מוחי שקט באופן כללי, אך קשור באופן בלתי תלוי לאוטם שקט של כלי דם קטנים במוח

תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה (Obstructive sleep apnea) שכיחה מאוד בקרב אנשים הסובלים מיתר לחץ דם (יל"ד). עם זאת, דום נשימה חסימתי בשינה משפעל מספר תהליכים שעשויים להיות קשורים לאוטם מוחי שקט (silent cerebral infarct), ללא קשר לגורמי הסיכון המבוססים.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את התדירות של תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה בקרב מטופלים עם יל"ד, עם וללא אוטם מוחי שקט, ולקבוע האם תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה מהווה גורם סיכון בלתי תלוי של אוטם מוחי ו/או אוטם שקט של כלי דם קטנים במוח (lacunar infarct) בקרב מטופלים עם יל"ד.

במחקר חתך זה השתתפו מטופלים עם יל"ד, כאשר כל מטופל שבדיקת MRI גילתה אצלו אוטם מוחי שקט הותאם לשני מטופלים עם יל"ד ללא אוטם מוחי שקט. בוצעו בדיקות פוליסומנוגרפיה וחושב הציון במדד AHIי(apnea–hypopnea index; הסכום הממוצע של אירועי דום נשימה ותת-נשימה). דום נשימה חסימתי חמור הוגדר כציון הגבוה מ- 30 ב- AHI.

183 מטופלים, 61 עם אוטם מוחי שקט ו- 122 ללא אוטם מוחי שקט, נבדקו במסגרת המחקר. הגיל הממוצע עמד על 64.1 ± 4.5 שנים ו- 72.1% מהמשתתפים היו גברים. התדירות של דום נשימה חסימתי חמור בשינה היה 44.3% בקרב מטופלים עם אוטם מוחי שקט ו- 38.5% בקרב קבוצת הביקורת.

מודל מותאם של רגרסיה לוגיסטית מותנית לא הראה עלייה מובהקת בסיכון לאוטם מוחי שקט בקרב מטופלים עם דום נשימה חסימתי חמור בשינה (יחס סיכויים [odds ratio - OR]:י1.362; 95% רווח בר סמך: 0.659-2.813, p=0.404).י 43 (70.5%) מהמקרים של אוטם מוחי שקט היו אוטם שקט של כלי דם קטנים במוח. השכיחות של דום נשימה חסימתי חמור היתה גבוהה יותר, באופן מובהק, בקרב מטופלים עם אוטם שקט של כלי דם קטנים במוח, בהשוואה למטופלים שלא אובחנו עם אוטם מסוג זה (55.8% לעומת 35.7%, p=0.019), וקשר זה נמצא בלתי-תלוי במודל מותאם של רגרסיה לוגיסטית (OR: 2.177, 95% רווח בר סמך: 1.058-4.479, p=0.035).

תסמונת חמורה של דום נשימה חסימתי בשינה שכיחה מאוד בקרב מטופלים עם יל"ד והיא קשורה באופן בלתי-תלוי לאוטם שקט של כלי דם קטנים במוח.

מקור: 

Obstructive sleep apnea and silent cerebral infarction in hypertensive individuals

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה,  אוטם מוחי,  יתר לחץ דם,  אוטם של כלי דם קטנים במוח,  פוליסומנוגרפיה,  מדד AHI
תגובות