מחקר מקרה-ביקורת ראשון מסוגו השווה בין נשים עם וללא נרקולפסיה וקטפלקסיה, ומצא שיעורים דומים של הריונות, זירוז לידה, לידות תקינות, ניתוחים קיסריים, סיבוכים לפני, במהלך ואחרי הלידה ודיכאון בהריון ולאחר הלידה. עם זאת, נשים עם נרקולפסיה וקטפלקסיה נטו יותר לפתח סוכרת הריון ולהניק לאורך זמן רב יותר.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת רטרוספקטיבי להערכת ההשפעות של נרקולפסיה וקטפלקסיה על מהלך ותוצאי הריון.

במחקר השתתפו 25 נשים עם נרקולפסיה וקטפלקסיה ו- 75 נשים בריאות שהיוו את קבוצת הביקורת. משתתפות המחקר מילאו את השאלון של Maurovich-Horvat et al שפורסם בשנת 2012 בכתב העת J. Sleep Res. (גיליון 22, עמ' 496-512). החוקרים ראיינו אישית 25 מטופלות הסובלות מנרקולפסיה וקטפלקסיה בעזרת שאלון שהקיף נושאים כגון אמצעי מניעה, הריון, לידה, התקופה סביב הלידה ותקופת ההנקה.

מטופלות עם נרקולפסיה וקטפלקסיה דיווחו על 59 הריונות (2.36 הריונות למטופלת, בממוצע) בעוד שנבדקות הביקורת דיווחו על 164 הריונות (2.18 הריונות לנבדקת, בממוצע). 16 נשים שהיו עם נרקולפסיה וקטפלקסיה (27.1%) סבלו ממחלה לפני ההריון, זאת בהשוואה לשמונה נשים בלבד מקבוצת הביקורת (4.9%) (p<0.001). מבין נשים אלו, אסתמה חיצונית (extrinsic) דווחה 11 פעמים בקבוצת הנרקולפסיה וקטפלקסיה (p<0.005). היתה שכיחות גבוהה יותר של הריון עם עובר יחיד (single pregnancy) בקרב מטופלות עם נרקולפסיה וקטפלקסיה, בהשוואה לנבדקות בקבוצת הביקורת (p<0.05). למרות שסוכרת הריון היתה שכיחה יותר בקרב מטופלות עם נרקולפסיה וקטפלקסיה (p<0.05), זירוז לידה היה שכיח יותר בקבוצת הביקורת (p<0.009). לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות מבחינת משך ההריון וסיבוכים במהלך הלידה ואחריה, כמו גם בשבועות לאחר הלידה ("משכב לידה", puerperium).

יילודים למטופלות עם נרקולפסיה וקטפלקסיה היו במשקל גבוה יותר בלידה (p<0.015). תקופת ההנקה היתה ממושכת יותר בקרב מטופלות עם נרקולפסיה וקטפלקסיה (p<0.01). בשישה הריונות של מטופלות עם נרקולפסיה וקטפלקסיה נעשה שימוש במודפיניל (Armodafinil - Nuvigil/Modafinil - Provigil) ומתילפנידאט (Methylphenidate – Ritalin, Concerta, Medikinet). לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי הדיכאון במהלך ההריון ולאחר הלידה בין שתי קבוצות הנשים.

זהו מחקר המקרה-ביקורת הראשון שבחן נשים עם נרקולפסיה וקטפלקסיה ביחס להריון, לידה ומשכב לידה. ממצאי המחקר מציעים כי תוצאי ההריון של נשים עם נרקולפסיה וקטפלקסיה דומים לאלו של נשים ללא הפרעות שינה אלו. למרות שהשכיחות של סוכרת הריון היתה גבוהה יותר בקרב נשים עם נרקולפסיה וקטפלקסיה, כמו גם משך תקופת ההנקה, השיעורים של לידות קיסריות, סיבוכים בלידה ומהלך תקין של היילוד לאחר הלידה היו דומים בשתי הקבוצות.

מקור: 

Narcolepsy with cataplexy and pregnancy: a case–control study

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  נרקולפסיה,  קטפלקסיה,  הריון והפרעות שינה,  לידה והפרעות שינה,  אסתמה חיצונית,  סוכרת הריון,  זירוז לידה,  משקל לידה גבוה,  משך הנקה,  מודפיניל,  פרוויג'יל,  ארמודפיניל,  נוביג'יל,  מתילפנידאט,  ריטלין,  קונצרטה,  דיכאון אחרי לידה,  משכב לידה