הריונות ומספר הלידות (parity) קשורים לסיכון עוקב לסרטן שד. נתונים אפידמיולוגיים וניסיוניים מציעים כי להורמוני מין סטרואידלים במהלך ההריון יש תפקיד בסיכון לפתח סרטן שד.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת מקונן בעוקבת אמהות בצפון שבדיה (1975-2007). נשים שנמצאו מתאימות למחקר סיפקו דגימת דם במהלך 20 השבועות הראשונים להריון הראשון שלהן, אשר הוביל ללידה במועד. המחקר הנוכחי כלל 223 מקרים ו- 417 ביקורות מותאמות (לפי גיל ומועד איסוף דגימת הדם).

סטטוס קולטן לאסטרוגן (ER) וקולטן לפרוגסטרון (PR) היה ידוע בכל המקרים; מידע לגבי סטטוס קולטן לאנדרוגן (AR) היה ידוע ב- 41% מהמקרים (92 מטופלות). הורמוני מין סטרואידלים כומתו באמצעות ספקטרומטריית מסה עם כרומטוגרפיה נוזלית ברזולוציה גבוהה (high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry). יחסי הסיכויים (odds ratios - ORs) ו- 95% רווח בר סמך (confidence interval - CI) חושבו בעזרת רגרסיה לוגיסטית מותנית.

ריכוזים גבוהים של פרוגסטרון בדם בשלבים המוקדמים של ההריון נקשרו באופן הפוך לסיכון לסרטן שד חיובי ל- ER ול- PRי(ORlog2:י0.64, 95% CI 0.41-1.00), בעוד שרמות טסטוסטרון גבוהות נקשרו באופן ישיר לסיכון לסרטן שד חיובי ל- ER ול- PRי(ORlog2: 1.57, 1.13-2.18). רמות האסטרוגן בשלבים מוקדמים של ההריון לא נמצאו קשורות לסיכון לסרטן שד, פרט לרמות אסטרדיול גבוהות בנוכחות רמות פרוגסטרון נמוכות (פיצול החציון, ביחס לריכוזים נמוכים של שני ההורמונים: OR:י1.87, 1.11-3.16). אף אחד מההורמונים שנבדקו לא נקשר למחלה שלילית ל- ER או ל- PR או למחלה חיובית לשלושת ההורמונים (AR, ER ו- PR).

תוצאות מחקר זה עקביות לדיווחים ממודלים ניסיוניים. רמות פרוגסטרון גבוהות בדם בתחילת ההריון נקשרו לסיכון נמוך לסרטן שד חיובי ל- ER ול- PR, בעוד שרמות טסטוסטרון גבוהות בדם בתחילת ההריון, אשר משקפות ככל הנראה חשיפה טרום-אל-וסת שאינה קשורה להריון, נקשרו לסיכון מוגבר לסרטן שד חיובי ל- ER ו- PR.

מקור: 

Fortner RT, Tolockiene E, Schock H, Oda H, Lakso HÅ, Hallmans G, Kaaks R, Toniolo P, Zeleniuch-Jacquotte A, Grankvist K, Lundin E.
Breast Cancer Res. 2017 Jul 18;19(1):82. doi: 10.1186/s13058-017-0876-8.

Early pregnancy sex steroids during primiparous pregnancies and maternal breast cancer: a nested case-control study in the Northern Sweden Maternity Cohort

 

נושאים קשורים:  הריון וסרטן שד,  הורמוני מין סטרואידליים,  סטטוס קולטנים להורמונים,  קולטן לאסטרוגן,  קולטן לפרוגסטרון,  קולטן לאנדרגן,  אסטרוגן,  אסטרדיול,  פרוגסטרון,  טסטוסטרון,  מחקרים