סרטן ריאות 13.08.2017

טיפול ממוקד במעכבי טירוזין קינאז של RET אינו משפר תוצאי סרטן ריאות עם מוטציות בגן RET

סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) וסידור מחודש של הגן RET עדיין קשור לפרוגנוזה גרועה והישרדות קצרה, למרות מגוון רחב וזמין של מעכבי טירוזין קינאז של RET

בנוסף למחקרים פרוספקטיביים על סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (non–small-cell lung cancer - NSCLC) שנגרם עקב מוטציות נדירות, מאגרי רישום רפואיים מספקים מידע משלים על תגובות מטופלים לטיפולים ממוקדים. מובאות להלן תוצאות מרשם בינלאומי של מטופלים עם NSCLC עם מוטציה בגן RET, המהווה מאגר הנתונים הגדול ביותר, למיטב ידיעת החוקרים, של תוצאות טיפולים ממוקדים בגן RET.

רשת גלובלית ורב-מרכזית של אונקולוגים המתמחים בגידולי בית חזה איתרה מטופלים עם NSCLC עם סידור מחודש של הגן RET שאושר בבדיקה פתולוגית. בוצע פרופיל מולקולרי של כל גידול על ידי reverse transcriptase-PCR, FISHי(fluorescence in situ hybridization) או ריצוף גנומי מהדור הבא. נערך איסוף מרכזי של נתונים קליניים, פתולוגיים ומולקולריים, אשר נותחו על ידי סטטיסטיקאי בלתי תלוי. התגובה הטובה ביותר למעכבי טירוזין קינאז של RET שניתנו שלא במסגרת ניסויים קליניים נקבעו לפי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 – RECIST1.1).

עד אפריל 2016, 165 מטופלים עם NSCLC עם סידור מחודש של הגן RET אותרו ב- 29 מרכזים רפואיים ברחבי אירופה, אסיה וארצות הברית. חציון גיל המטופלים היה 61 (טווח: 29-89 שנים). רוב המטופלים מעולם לא עישנו (63%) והיו עם סרטן מסוג אדנוקרצינומה (98%) ומחלה מתקדמת (91%). המוטציה השכיחה ביותר בגן RET היתה KIF5B-RETי(72%). מבין המטופלים שהיו עם מוטציה זו, 53 קיבלו טיפול עם מעכב טירוזין קינאז של RET מסוג אחד או יותר, לפי הרצף הבא: קבוזנטיניב (Cabozantinib – Cabometyx)י (21 מטופלים), ונדטניב (Vandetanib - Caprelsa)י(11 מטופלים), סוניטיניב (Sunitinib - Sutent)י(10 מטופלים), סורפניב (Sorafenib - Nexavar) (שני מטופלים), אלקטיניב (Alectinib - Alecensa) (שני מטופלים), לנבטיניב (Lenvatinib - Lenvima) (שני מטופלים), נינטדניב (Nintedanib – Ofev, Vargatef) (שני מטופלים), פונטיניב (Ponatinib - Iclusig) (שני מטופלים) ורגורפניב (Regorafenib - Stivarga) (מטופל אחד). שיעורי התגובה (חלקית או מלאה) לקבוזנטיניב, ונדטניב וסוניטיניב היו 37%, 18% ו- 22%, בהתאמה. בנוסף נצפו תגובות לטיפול עם לנבטיניב ונינטדניב.

חציון ההישרדות ללא התקדמות עמד על 2.3 חודשים (95% רווח בר-סמך: 1.6-5.0 חודשים) וחציון ההישרדות הכללית עמד על 6.8 חודשים (3.9-14.3 חודשים).

מרשם רטרוספקטיבי זה הראה כי לתרופות ממוקדות המעכבות טירוזין קינאז של RET פעילות מוגבלת בקרב מטופלים עם NSCLC וסידור מחודש של הגן RET. יש להמשיך ולחקור את הביולוגיה של סרטן ריאות עם מוטציות בגן RET ולאתר מטרות טיפוליות מולקולריות חדשות על מנת לשפר את תוצאי המטופלים הסובלים ממחלה זו.

מקור: 

DOI: 10.1200/JCO.2016.70.9352 Journal of Clinical Oncology 35, no. 13 (May 2017) 1403-1410.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  RET,  תרופות ממוקדות,  גידולים בבית החזה,  מעכב טירוזין קינאז של RET,  KIF5B-RET,  קבוזנטיניב,  ונדטניב,  קפרלסה,  סוניטיניב,  סוטנט,  סורפניב,  נקסבר,  אלקטיניב,  אלצנזה,  לנבטיניב,  נינטדניב,  אופב,  פונטיניב,  איקלוסיג,  רגורפניב,  סטיוורגה,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  תגובה לטיפול,  מחקרים
תגובות