מחקרים 13.08.2017

Avelumab עבור חולי NSCLC גרורתי או חוזר שטופלו בעבר

Avelumab הדגימה פעילות ופרופיל בטיחות קביל בחולי NSCLC מתקדם, תוצאות המבססות את הצורך בעריכת מחקרים נוספים להערכת avelumab בגידולים מסוג זה

Avelumab, נוגדן Ig-G1 חד שבטי אנושי כנגד PD-L1 שאושר בארה"ב לטיפול בקרצינומה גרורתית של תאי Merkel, הדגים פעילות אנטי-גידולית ופרופיל בטיחות קביל בחולים עם גידולים סולידיים מתקדמים בניסוי שלב 1a של העלת מינון. בניסוי זה נבחן השימוש ב-avelumab בעוקבת חולי סרטן ריאה מתקדם שאינו מסוג תאים קטנים (non-small-cell lung cancer, NSCLC) שטופל בכימותרפיה על בסיס פלטינום קודם לכך.

לעוקבת הגדלת-מינון זו של ניסוי שלב 1 רב-מרכזי בתווית פתוחה גויסו חולי NSCLC חוזר או גרורתי מתקדם לאחר/במהלך טיפול על בסיס פלטינום מ-58 מרכזי טיפול בסרטן ובתי חולים אקדמיים בארה"ב. המטופלים שעמדו בתנאי הגיוס לניסוי סבלו מ-NSCLC בשלב IIIB או IV עם היסטולוגיה קשקשית או לא-קשקשית, מחלה הניתנת למדידה על פי קריטריונים הערכת תגובה בגידולים מוצקים גרסה 1.1 (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors , RECIST v1.1), דגימת גידול זמינה להערכת ביומרקרים, ומצב תפקודי (performance status)י0 או 1 לפי סולם Eastern Cooperative Oncology Group.

בחירת החולים לא התבססה על ביטוי PD-L1 או ביטוי של ביומרקרים אחרים, לרבות מוטציה ב-EGFR או KRAS או טרנסלוקציה של ALK. החולים טופלו בעזרת avelumab במינון של 10 מ"ג לק"ג בעירוי כל שבועיים עד להתקדמות המחלה או להופעת רעילות. המטרה העיקרית הייתה הערכת הבטיחות והנסבלות.

בין 10 בספטמבר 2013 ל-24 ביוני 2014 גייסנו 184 מטופלים והחלנו לטפל בהם בעזרת avelumab. משך המעקב החציוני היה 8.8 חודשים (טווח בין-רבעוני [IQR]:י7.2-11.9). התופעות הלא-רצויות הקשורות לטיפול השכיחות ביותר מכל דרגה שהיא היו עייפות (46 [25%] מתוך 184 משתתפים), תגובה הקשורה לעירוי (38 [21%]) ובחילה (23 [13%]). תופעות לא-רצויות הקשורות לטיפול מדרגה 3 או יותר הופיעו ב-23 (13%) מ-184 המשתתפים; הנפוצות ביותר (הופיעו ביותר משני משתתפים) היו תגובה הקשורה לעירוי (4 [2%] מהמשתתפים) ורמת ליפאז מוגברת (3 [2%]). שישה עשר (9%) מ-184 המשתתפים סבלו מתופעה לא-רצויה חמורה הקשורה לשימוש בavelumab, כאשר תגובה הקשורה לעירוי (4 [2%] משתתפים) וקוצר נשימה (2 [1%]) הופיעו ביותר ממשתתף אחד.

תופעות לא-רצויות חמורות ללא קשר לגורם הופיעו ב-80 (44%) מ-184 המשתתפים. קוצר נשימה (10 משתתפים, 5%), דלקת ריאות (9 [5%]) ומחלת ריאות חסימתית כרונית (6 [3%]) הופיעו ביותר מ-5 (3%) מהמשתתפים. אירועים אוטו-אימוניים הקשורים לטיפול התרחשו ב-22 משתתפים (12%). מבין 184 המשתתפים, 22 (12% [רווח בר-סמך של 95%: ‎8%-18%]) השיגו תגובה אובייקטיבית מאומתת, כולל מקרה אחד של תגובה מלאה ו-21 מקרי תגובה חלקית. ב-70 (38%) מהמשתתפים המחלה נותרה יציבה. בסך הכול, 92 (50%) מ-184 המשתתפים השיגו שליטה במחלה (תגובה מאושרת או מחלה יציבה כתגובה הכוללת הטובה ביותר שלהם). מותו של משתתף אחד יוחס בתחילה
ל-radiation pneumonitis בדרגה 5 במהלך המחקר; עם זאת, תופעה לא-רצויה זו נחשבה בהמשך כדרגה 3 והמוות יוחס להתקדמות המחלה.

Avelumab הדגימה פעילות ופרופיל בטיחות קביל בחולי NSCLC מתקדם, תוצאות המבססות את הצורך בעריכת מחקרים נוספים להערכת avelumab בגידולים מסוג זה.

מקור: 

Gulley JL, Rajan A, Spigel DR, et al. Avelumab for patients with previously treated metastatic or recurrent non-small-cell lung cancer (JAVELIN Solid Tumor): dose-expansion cohort of a multicentre, open-label, phase 1b trial. The Lancet Oncology [Internet] 2017 [cited 2017 Jun 4];18(5):599–610. Available from: http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30240-1/abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  avelumab,  סרטן ריאות,  NSCLC
תגובות