טרסטוזומאב אמטנסין 14.08.2017

טיפול קו שני ומעלה עם טרסטוזומאב אמטנסין מאריך את ההישרדות הכללית של מטופלים עם סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2

אישור השימוש בטרסטוזומאב אמטנסין (קדסיילה) כטיפול בסרטן שד גרורתי וחיובי ל- HER2 התבסס על ניתוחי ביניים של מחקר EMILIA. ניתוח ההישרדות הסופי של מחקר זה אישר כי טרסטוזומאב אמטנסין מאריך את הישרדות המטופלים, גם לאחר הצלבת הטיפול לקפציטבין (קסלודה) ולפטיניב (טייקרב), תוך שמירה על פרופיל בטיחות נסבל ועקבי לדיווחים קודמים

טרסטוזומאב אמטנסין (Trastuzumab emtansine - Kadcyla), תרופה מצומדת לנוגדן, מיועדת לטיפול בסרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2, לאחר טיפול קודם עם טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) ותרופה ממשפחת הטקסנים. אישור תרופה זו התבסס על ממצאי ההישרדות ללא התקדמות וממצאי הביניים של ההישרדות הכללית במחקר EMILIA. דיווח זה מביא ניתוח תיאורי של הממצאים הסופיים של ההישרדות הכללית ממחקר זה.

מחקר EMILIA היה מחקר בין-לאומי בשלב III, עם תווית פתוחה והקצאה אקראית, בו השתתפו גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה עם סרטן שד חיובי
ל- HER2, בלתי-נתיח, מקומי-מתקדם או גרורתי, שטופלו קודם לכן עם טרסטוזומאב וטקסן. המטופלים שגויסו למחקר הוקצו אקראית ביחס 1:1 לקבלת טרסטוזומאב אמטנסין (3.6 מ"ג/ק"ג בעירוי ורידי אחת לשלושה שבועות) או לביקורת (קפציטבין [Capecitabine - Xeloda] פומי, 1,000 מ"ג/מ"ר, פעם ביום בימים 1-21). ההקצאה רובדה לפי מיקום (ארצות הברית, מערב אירופה או אחר), מספר קווי הטיפול הקודמים עבור מחלה בלתי-נתיחה, מקומית מתקדמת או גרורתית (0 או 1 לעומת 2 ומעלה) ומעורבות המחלה (ויסצרלית או לא ויסצרלית).

התוצאים העיקריים היו ההישרדות ללא התקדמות (לפי הערכת ועדת סקירה בלתי-תלויה) וההישרדות הכללית. יעילות הטיפול נותחה עבור אוכלוסייה עם כוונה לטפל (intention-to-treat population) והבטיחות נותחה עבור כל המטופלים שקיבלו מינון אחד לפחות של תרופת המחקר.

במאי 2012 תוקן פרוטוקול המחקר על מנת לאפשר הצלבה מקבוצת הביקורת לקבלת טרסטוזומאב אמטנסין, לאחר שניתוח הביניים השני של ההישרדות הכללית חצה את גבול היעילות שהוגדר מראש עבור ההישרדות הכללית.

בין פברואר 2009 לאוקטובר 2011 גויסו 991 מטופלים מתאימים, אשר הוקצו אקראית לקבלת טרסטוזומאב אמטנסין (495 מטופלים) או קפציטבין (496 מטופלים). ניתוח תיאורי סופי של מחקר EMILIA חשף כי חציון ההישרדות ללא התקדמות היה ארוך יותר עם טרסטוזומאב אמטנסין בהשוואה לביקורת (29.9 חודשים [95% רווח בר סמך: 26.3-34.1] לעומת 25.9 [22.7-28.3], יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י0.75, 95% רווח בר סמך: 0.64-0.88). 27% מהמטופלים (136/496) עברו הצלבה מטיפול הביקורת לטרסטוזומאב אמטנסין לאחר ניתוח הביניים השני של ההישרדות הכללית (חציון מעקב: 24.1 חודשים [טווח בין-רבעוני: 19.5-26.1]). לאחר הפסקת הטיפול בתרופת המחקר, 51% (254/495) מהמטופלים שהוקצו במקור לטרסטוזומאב אמטנסין קיבלו קפציטבין ו- 49% (241/495) קיבלו לפטיניב (Lapatinib - Tykerb) (בנפרד או בשילוב).

ניתוח הבטיחות, שכלל 488 מטופלים שטופלו עם קפציטבין ולפטיניב ו- 490 שטופלו עם טרסטוזומאב אמטנסין, מצא כי תופעות לוואי בדרגות 3 ומעלה היו שכיחות פחות בקרב מטופלים שטופלו עם טרסטוזומאב אמטנסין (233/490; 48%) בהשוואה למטופלים מקבוצת הביקורת, שטופלו עם קפציטבין ולפטיניב (291/488; 60%). תופעות הלוואי השכיחות ביותר שדווחו בקבוצת הביקורת היו שלשולים (103/488; 21%), תסמונת כפות הידיים והרגליים (87/488; 18%) והקאות (24/488; 5%). פרופיל הבטיחות של טרסטוזומאב אמטנסין היה דומה לדיווחים קודמים, כאשר תופעות הלוואי השכיחות ביותר בדרגות 3 ומעלה עקב טיפול זה כללו תרומבוציטופניה (70/490; 14%), עלייה ברמות אספרטט אמינוטרנספראז (22/490; 5%) ואנמיה (19/490; 4%). תשעה מטופלים מתו עקב תופעות לוואי וחמישה מבין מקרים אלו נקשרו לטיפול התרופתי: שניים מקבוצת הביקורת, עקב מחלה בעורקים הכליליים וכשל רב-מערכתי, ושלושה מקבוצת הטרסטוזומאב אמטנסין, עקב אנצפלופתיה מטבולית, אלח-דם עם נויטרופניה ולוקמיה מיאלואידית חריפה.

ניתוח תיאורי זה של ממצאי ההישרדות הכללית הסופיים של מחקר EMILIA מראים כי טרסטוזומאב אמטנסין (קדסיילה) שיפרה את ההישרדות הכללית של מטופלים שקיבלו טיפול קודם עבור סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2, גם כאשר מחליפים את הטיפול. פרופיל הבטיחות היה עקבי לדיווחים קודמים, דבר אשר אישר מחדש את היעילות והסבילות של טרסטוזומאב אמטנסין בקרב אוכלוסיית מטופלים זו.

מקור: 

Krop IE, Kim SB, Martin AG, LoRusso PM, Ferrero JM, Badovinac-Crnjevic T, Hoersch S, Smitt M, Wildiers H.
Trastuzumab emtansine versus treatment of physician's choice in patients with previously treated HER2-positive metastatic breast cancer (TH3RESA): final overall survival results from a randomised open-label phase 3 trial
Lancet Oncol. 2017 Jun;18(6):743-754. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30313-3. Epub 2017 May 16.

נושאים קשורים:  טרסטוזומאב אמטנסין,  קדסיילה,  סרטן שד חיובי ל- HER2,  מחקר EMILIA,  קפציטבין,  קסלודה,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  לפטיניב,  טייקרב,  מחקרים
תגובות