מחקרTH3RESA 14.08.2017

טיפול קו-שלישי ומעלה עם טרסטוזומאב אמטנסין מאריך הישרדות מטופלים עם סרטן שד מתקדם חיובי ל- HER2

התוצאות הסופיות של מחקר TH3RESA מאשרות כי טרסטוזומאב אמטנסין (קדסיילה) משפרת בעשרות אחוזים את ההישרדות הכללית של מטופלים עם סרטן שד מתקדם חיובי ל- HER2, שקיבלו מספר טיפולים קודמים וממוקדי-HER2, בהשוואה לטיפול לפי בחירת הרופאים המטפלים וההנחיות המקומיות

מחקרTH3RESA היה מחקר בשלב III עם הקצאה מקבילה ואקראית ותווית פתוחה. במחקר זה נמצא כי ההישרדות ללא התקדמות של מטופלים עם סרטן שד מתקדם חיובי ל- HER2 ממושכת יותר, באופן מובהק, עם טיפול קו שני ומעלה של טרסטוזומאב אמטנסין (Trastuzumab emtansine – Kadcyla), בהשוואה לטיפול אחר (לפי בחירת הרופאים המטפלים). מובאות להלן תוצאות הניתוח הסופי של ההישרדות הכללית ממחקרTH3RESA .

מטופלים מתאימים ממחקר TH3RESA היו גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה עם סרטן שד מתקדם וחיובי ל- HER2, שאומת בסקירת ועדה מרכזית, אשר קיבלו טיפול קודם עם טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) ולפטיניב (Lapatinib - Tykerb) (במסגרת מתקדמת) ותרופה ממשפחת הטקסנים (בכל מסגרת), אשר מחלתם התקדמה תחת לפחות שני משטרי טיפול קודמים ממוקדי-HER2 במסגרת מתקדמת. המטופלים היו עם סטטוס תפקודי של 0-2 לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG), עם מקטע פליטה של חדר שמאל (LVEF) העומד על 50% לפחות ותפקוד מערכות מספק. המטופלים הוקצו אקראית ביחס 2:1 לשישה בלוקים, לקבלת טרסטוזומאב אמטנסין (3.6 מ"ג/ק"ג בעירוי ורידי אחת ל- 21 יום) או טיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת, הניתן לפי הנהלים המקומיים. ההקצאה רובדה לפי אזור בעולם, מספר משטרי הטיפול הקודמים שניתנו עבור מחלה מתקדמת ונוכחות מחלה ויסצרלית. בספטמבר 2012 פרוטוקול המחקר תוקן על מנת לאפשר למטופלים עם מחלה מתקדמת לעבור הצלבה מטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת לטרסטוזומאב אמטנסין.

התוצאים העיקריים של מחקר TH3RESA היו הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית, שהוערכו על ידי החוקרים, באוכלוסייה עם כוונה לטפל (intention to treat). מובאות להלן תוצאות ניתוח ביניים שני שתוכנן מראש של ההישרדות הכללית, ניתוח שתוכנן לכש-67% לערך (n=330) מבין 492 מקרי המוות הצפויים יתרחשו.

בין ספטמבר 2011 לנובמבר 2012 גויסו למחקר 602 מטופלים ב- 146 מרכזים מ-22 מדינות, אשר הוקצו אקראית לטרסטוזומאב אמטנסין (n=404) או לטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת (n=198). בעת נקודת החתך לאיסוף הנתונים (פברואר 2015), 92 מבין 198 המטופלים בקבוצת הטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת (47%) החליפו טיפול לטרסטוזומאב אמטנסין.

ההישרדות הכללית היתה ממושכת יותר, באופן מובהק, עם טרסטוזומאב אמטנסין בהשוואה לטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת (חציון: 22.7 חודשים [95% רווח בר סמך: 19.4-27.5] לעומת 15.9 חודשים [13.5-18.7]; יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.68, 95% רווח בר סמך: 0.54-0.85, p=0.007). מאחר וגבול הסיום להישרדות הכללית נחצה, ניתוח זה של ההישרדות הכללית משמש כניתוח הסופי והמאומת של ההישרדות הכללית, והמחקר הסתיים בהתאם הפרוטוקול.

ההיארעות של תופעות לוואי בדרגות 3 ומעלה היתה 40% (161/403) בקבוצת הטרסטוזומאב אמטנסין ו- 47% (87/184) בקבוצת הטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת. מבין תופעות הלוואי השכיחות ביותר בדרגות 3 ומעלה, שאירעו בקרב 2% ויותר מהמטופלים בכל קבוצה, אלו שאירעו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצת הטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת, עם הבדל הגדול מ-3% בין שתי הקבוצות, היו שלשולים (3/403 [1%] בקבוצת הטרסטוזומאב אמטנסין לעומת 8/184 [4%] בקבוצת הטיפול הנבחר), נויטרופניה (10/403 [3%] לעומת 29/184 [16%]) ונויטרופניה עם חום (1/403 [פחות מ- 1%] לעומת 7/184 [4%]), בעוד שאלו שאירעו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצת הטרסטוזומאב אמטנסין היו תרומבוציטופניה (24/403 [6%] לעומת 5/184 [3%]) ודימום מכל סוג (17/403 [4%] לעומת 1/184 [פחות מ-1%]). תופעות לוואי חמורות דווחו בקרב 25% מהמטופלים בקבוצת הטרסטוזומאב אמטנסין (102/403) ו-22% מקבוצת הטיפול הנבחר (41/184). מקרי מוות עקב תופעות לוואי אירעו בקרב 2% מהמטופלים בקבוצת הטרסטוזומאב אמטנסין (9/403 – מתוכם שלושה נקבעו כקשורים לטיפול) ו- 2% מקבוצת הטיפול הנבחר (3/184 – מתוכם אחד נקבע כקשור לטיפול).

בקרב מטופלים שמחלתם התקדמה לאחר שני משטרי טיפול ממוקדי-HER2 או יותר, טרסטוזומאב אמטנסין (קדסיילה) הביאה לשיפור מובהק בהישרדות הכללית, בהשוואה לטיפול לפי בחירת הרופא/ה המטפל/ת. ממצאים אלו מחזקים את התפקיד של טרסטוזומאב אמטנסין בניהול מטופלים עם סרטן שד מתקדם וחיובי ל- HER2 שקיבלו טיפולים קודמים, ומאשרים כי HER2 נותר מטרה תרופתית גם לאחר מספר קווי טיפול קודמים.

מקור: 

Diéras V, Miles D, Verma S, Pegram M, Welslau M, Baselga J, Krop IE, Blackwell K, Hoersch S, Xu J, Green M, Gianni L.
Trastuzumab emtansine versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer (EMILIA): a descriptive analysis of final overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial
Lancet Oncol. 2017 Jun;18(6):732-742. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30312-1. Epub 2017 May 16.

נושאים קשורים:  מחקרTH3RESA,  טרסטוזומאב אמטנסין,  קדסיילה,  T-DM1,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  לפטיניב,  טייקרב,  טקסן,  טיפול ממוקד-HER2,  תרומבוציטופניה,  נויטרופניה,  מחקרים,  סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2
תגובות